Zabıta personelinin özlük haklarına dair talepleri

Zabıta personelinin özlük haklarına dair talepleri
Belediyelerin zabıta birimlerinde çalışan Devlet memurlarının özlük hakları nelerdir? Zabıta Teşkilatında görevli zabıta memurları beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamaktadır. Peki Zabıta memurları bu görevini yerine getirirken hangi sorunlarla karşılaşmakta ve özlük hakla

Kent yaşamında başımıza istemediğimiz bir olay geldiğinde ilk aradığımız kişiler olan zabıtalar,özverili çalışmalarına rağmen,gerek ekonomik ve sosyal hakları bakımından gerekse de özlük hakları bakımından birçok sorun yaşamaktadır. Zabıta çalışanları diğer kamu çalışanlarından farklı olarak uzun süreli,gece gündüz demeden görev yapmalarına rağmen gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar.

Bir anlamda kamu düzeninin sağlanması görevini yerine getiren zabıta çalışanları,bu görevleri sırasında oldukça sık şekilde saldırıya uğramaktadırlar.Kimi zaman yaralanmakta,kimi zaman ölümle sonuçlanan saldırılara maruz kalmaktadırlar.Ayrıca,asli görevleri arasında yer almayan birçok işi yapmaları istenmektedir.

Kentin düzenini oluşturan imardan çevre sağlığına,kentin esenliği ve ekonomik yapısından kolluk gücüne kadar üzerlerine birçok görev yüklenen zabıta çalışanlarının sorunları hem belediye yönetimleri,hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikmiş ve kangrenleşmiştir.

Ülkemizin birçok yerinde zabıtalar olarak,bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden;bir kısmı ise her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanan bu sorunlarımızın çözümüne yönelik taleplerimizi hep birlikte çözüme ulaştırırız inşallah.

TALEPLER:

1- Genel idari hizmet sınıfında olan zabıtalar yaptıkları görev zorluğu nedeniyle bu hizmet sınıfından çıkarılmalı ve 657 sayılı D.M.K. 36.maddesine Belediye Zabıtası Hizmetleri Sınıfı ibaresi eklenmelidir.Böylece zabıtalara mesleki statü sağlanmalıdır.
 
2- Zabıta memurlarına yıpranma hakkı tanınmalı,fiili hizmet zammından yararlanmaları sağlanmalıdır.
 
3- Görevlerinin niteliği gereği süreklilik arz eden işler kapsamında bulunan ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Zabıta personeline her ay maktuen kadro karşılığı ödenmekte olan maktu ''fazla çalışma'' ücreti kamu emekçilerinin maaşına ilave edilerek,emekli maaş ve ikramiyesi hesaplamasına esas teşkil eden parametlere katılımı sağlanmalıdır.
 
4- Zabıtaya her ay kadro karşılığı ödenen maktu ''fazla çalışma'' ücretinin,görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma,yaralanma ve sakatlanma hallerinde olduğu gibi çalışanın dinlenme hakkı olan yıllık izin dönemi ile hastalık raporlarından da kesilmemelidir.
 
5- Aylık ödenen maktu fazla çalışma ücreti (mesai) miktarının Merkezi Bütçe Kanunu ile yalnızca alt sınırı belirlenmeli,Fazla mesai ücretini belediyeler kendi yerel kanunu ve bütçelerine göre,günün şartları ve yoksulluk sınırını dikkate alarak maaşa orantılı bir endeksle kendileri belirlemelidir.
 
6- Yerel yönetimlerde personel yetersizliği ve kadrosuz çalıştırmalar nedeniyle zabıta hizmetlerinin geçici işçi yada belediyenin diğer birimlerinden memurların geçici görevlendirilmeleriyle verilmesi uygulaması durdurulmalı;Kentlerin ihtiyacı olan zabıta sayısı uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenerek yeterli sayıda kadrolu zabıta istihdamı sağlanarak adrese dayalı nüfus bilgilerine göre her yıl çalışan sayısı yeniden belirlenerek boş zabıta kadroları doldurulmalıdır.
 
7- Zabıta çalışanlarının görevlerinden dolayı yaralanmaları,sakat kalmaları veya ölümleri halinde,2330 sayılı Maddi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna bir fıkra eklenerek zabıta çalışanlarına da nakdi tazminat ödenmesi sağlanmalıdır.
 
8- Özellikle metropol ve büyükşehir belediyelerinde her belediye zabıta biriminin farklı uygulama ve anlayışı hem hizmeti alan halk açısından hem de çalışanlar açısından ciddi olumsuzluklar yaratmaktadır.Bu nedenle,büyükşehir,ilçe ve belde belediyelerinin zabıta müdürlükleri tek bir çatı altında birleştirilmeli ve uygulamada birlik sağlanmalıdır.Her ilde zabıta müdürlükleri oluşturularak bölgenin konumu ve nüfus yoğunluğuna göre görev dağılımı tek merkezden yapılmalıdır.
 
9- Zabıta çalışanlarının görev yerlerinin belediye başkanlarının keyfi tutumlarına göre değiştirilmesi,yasalara ve yönetmeliklere aykırı çalıştırılması önlenmelidir.
 
10- Zabıta personeline yönelik görevde yükselme sınavları yıllardır yapılmadığından bir çok belediyede zabıta amirliği gibi görevler başkanın oluru ile vekaleten yürütülmektedir. Hizmet üretiminin kalitesini düşüren ve iş barışını bozan bu uygulamaya son verilmeli ve merkezi olarak görevde yükselme sınavı yapılarak,görevlendirmeler asaleten buna göre yapılmalıdır.

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZABITA TV BEĞENİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum