Fizyoterapist ve anestezi teknikeri atamaları hakkında soru önergesi (Ekim 2019)

Fizyoterapist ve anestezi teknikeri atamaları hakkında soru önergesi (Ekim 2019)
2019 yılı Fizyoterapist ve anestezi teknisyen ve teknikeri istihdamının artırılmasına ilişkin yazılı soru önergeleri Sağlık Bakanı Fahret hin KOCA tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye sunuldu.

Atama bekleyen fizyoterapistlerin durumuna ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca, T.C. Sağlık Bakanı Sayın Fahret hin KOCA tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 8.10.2019 
Dr. Arslan KABUKCUOĞLU /ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ 

Türkiye'de fizyoterapistlik eğitimi 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda yürütülmektedir.2015 Yılında mezun sayısı 16.336 olan fizyoterapistlerden ancak 3.585'i istihdam edilmekte iken 2019 yılında mezun sayısı 34.679'a çıkmış ve bu mezunlardan 1.700'ü bakanlığınıza bağlı birimlerde olmak üzere ancak 4.700'ü iş bulabilmiştir. 

Bakanlığınız tarafından 2014 yılında, “2023 Yıl Sağlık iş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi adlı rapor" hazırlanarak 2023 yılına kadar sağlık meslek gruplarında arz durumu, gelecekteki ihtiyaç durumu, meslek gruplarına yönelik arz eksikliğine ve fazlalığına yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bu rapora göre; Fizyoterapistlik eğitimindeki mevcut durumun devam etmesi, yeni kayit yapılan öğrenci sayısının yaklaşık aynı kalması durumunda 2023 yılı sonunda fizyoterapist arzının yaklaşık 29.200 olması beklenmekte iken daha 2019 yılında bu sayının 5.000 aşıldığı görülmektedir. Yine aynı raporda 2023 yılı fizyoterapist ihtiyacının önce 7.000 olarak belirlendiği, daha sonra ise kaplica turizminin yaygınlaşması vb nedenlerde sağlık sektörü dışında da fizyoterapist ihtiyacı oluşabileceği öngörüsü ile bu rakam revize edilerek 10.000'e çıkarılmıştır. 
Her geçen gün fizik tedaviye ihtiyacı olan insan sayısı artarken ülkemizde halen fizik tedavi ünitesi ve fizyoterapist olmayan hastanelerimiz vardır. Bazı hastanelerimizde de yeterli fizyoterapist istihdam edilmediğinden hastalarımız aylarca sıra beklemektedir. 

Diğer yandan, planlandığı halde, 1200 toplum sağlığı merkezine fizyoterapist atanmamıştır. Tüm bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere; ülkemizde hem ihtiyacın oldukça üzerinde fizyoterapist eğitimi verildiği, hem de bakanlığınızca ihtiyaç oranında atama yapılmadığı açıktır. 

Bu bağlamda; 
1-
Sağlık sistemimizin, bakanlığınızın raporuna göre, 2018 yılı için yaklaşık 5.000 fizyoterapist açığı varken, atama bekleyen yaklaşık 30.000 fizyoterapistin atanmama sebebi nedir? 

2-Meslek planlamasına göre 4 yıllık yükseköğretim görerek meslek sahibi olan bu vatandaşlarımızın vasıfsız olarak iş aramaları hakkında düşünceniz nedir? 

3-Bir tarafta sağlık sektörünün fizyoterapist ihtiyacı, diğer tarafta istihdam edilmeyi bekleyen meslek mensupları gerçeği dururken, OECD ülkeleri ortalama sağlık hizmeti hedefine nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz?


2019 yılında anestezi teknisyenleri için öngörülen kadro sayısına ilişkin yazılı soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
İrfan KAPLAN/ Gaziantep Milletvekili 

Anestezi tekniker ve teknisyenlerinin mezun sayısı günümüzde 80 bini aştığı halde 2018 yılında kamuda istihdam edilen tekniker 645, teknisyen sayısı ise 202 ile sınırlı kalmıştır. 

Her geçen yıl atanmayı bekleyen mezun sayısı artarak devam ederken sağlık sektörünün en dikkat isteyen işlerinden biri olan anestezi alanında farklı branşlardan personellerin çalıştırılıyor olması mezunların mağduriyetini arttırmaktadır. 
Çalışma şartları ve yıpranma payı konusunda oldukça özverili olması beklenen anestezi çalışanlarının gerekli özlük haklarının yetersizliği farklı bir mağduriyet konusudur. 

Bu bağlamda, 

1-2019 yılında Anestezi teknisyen ve teknikerleri için öngörülen kadro sayısı kaçtır? 

2-Anestezi kadrolarında farklı branşlardan personellerin çalıştırılmasından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesini amaçlayan bir çalışmanız olacak mı? 

3- Anestezi çalışanlarının yıpranma payı, maluliyet ve erken emeklilik gibi özlük haklarında iyileştirme planlıyor musunuz? 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.