İl müdürü yetkisini aşmış

İzmir Aliağa Devlet Hastanesi kadrosunda uzman hekim olarak görev yapan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçici olarak görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme, İzmir İl Sağlık Müdürü tarafından “olur” şeklinde yapılmıştır. Bunun üzerine üyemize hemen hukuki destek kararı verilmiş ve geçici görevlendirmenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

SAĞLIK 07.05.2022, 06:47 Editör
İl müdürü yetkisini aşmış

İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen kararda, “…Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin bir başka kişiye devredilmesi için mevzuatta yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır.

…5442 sayılı Kanun’un emredici hükmü uyarınca ilde görev yapan personelin il içi atama ve görevlendirme yetkisi il valisinde olduğu halde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 371. maddesi ile il sağlık müdürlerine il içinde atama ve görevlendirme yetkisi verildiği, mevcut durum itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddesinin 5442 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile farklı hükümler içerdiği, bu nedenle uyuşmazlıkta yukarıda yer verilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili hükmü uyarınca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 371/3. fıkrasının değil, 5442 sayılı Kanun’un 8. maddesinin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu durumda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesinde, hemşirelerin de içinde bulunduğu (ilde görev yapan) memurlarının, il içinde görev yerlerinin değiştirilmesinin valiler tarafından yapılacağının emredici olarak düzenlenmesi ve valiye tanınan bu yetkinin devredilmesinin mümkün olmaması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de başka bir idari makama verilemeyeceği hususu dikkate alındığında, vali tarafından tesis edilmesi gerekirken yetkisi olmayan il sağlık müdürü tarafından tesis edilen dava konusu geçici görevlendirme işleminde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” denilerek, Vali yerine, İl Sağlık Müdürü tarafından tesis edilen “geçici görevlendirme” idari işlemindeki “yetki gaspı” tespit edilmiş, söz konusu geçici görevlendirme idari işleminin iptaline karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “İzmir 1. İdare Mahkemesi, geçici görevlendirme idari işlemini iptal ederken, “idarenin yetkisiz işlem yaptığı, yetkisi olmayan İl Sağlık Müdürünün yaptığı işlemin, yani il içinde, bir uzman hekimi, geçici olarak görevlendirmesinin mümkün olmadığı, bu işlemi yapma konusunda Vali’nin yetkili olduğu, dolayısıyla işlemin yetkisizlik nedeniyle hukuka aykırı olduğu” sonucuna varmış ve hukuksuzluğu net olarak ortaya koymuştur.

İzmir 1. İdare Mahkemesi kararı, bu türden hukuksuzluklara maruz kalan üyemiz olsun olmasın tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Bu karar, bundan sonraki görevlendirmelerde, idare tarafından uyulması zorunlu bir karardır. Artık İl Sağlık Müdürleri, bu yetkiyi kullanamayacaklardır. Her zaman belirttiğimiz gibi Genel Sağlık-İş, hukuksuzluk neredeyse orada olacak ve üyelerinin yöneticilerden gelen her türlü haksız, hukuksuz ve sırf cezalandırma maksatlı sürgünleriyle mücadele etmeye devam edecek ve bu mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.” dedi.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
açık