Üniversite Sağlık Personeli Ek Ödeme Düzenlemesi ve Unvanlara Göre Taban Ödeme Katsayı Cetveli Yayımlandı

Üniversite Sağlık Personeli Ek Ödeme Düzenlemesi ve Unvanlara Göre Taban Ödeme Katsayı Cetveli Yayımlandı
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere; resmî tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda yedi günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya “formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumsal katkı puanını (A) alt birim bazında % 50’sine kadar artırma veya azaltmaya Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “% 800’ünü” ibaresi “% 950’sini” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Teşvik ek ödemesi=Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkı puanı,”

“(9) 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılan ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur. Temel ek ödeme, sabit ek ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

a) Sabit ek ödeme; üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personeline aynı maddenin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı ile Sağlık Bakanlığından görevlendirilen personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ödemedir.

b) Taban ödeme; personelin ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödemedir. 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılacak bu ödeme, Ek-4’te yer alan tablodaki kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödemenin hesaplanmasında aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Ancak bu ödeme mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara ödenmez.

c) Teşvik ek ödemesi; personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama ve hizmetin kalitesi gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden personele yapılan ödemedir.

ç) Sabit ek ödeme tutarı, aynı aya ilişkin olarak yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir. Mesai içi teşvik ek ödemesinin hesabında esas alınacak tavan tutarı, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca hesaplanacak tavan tutardan sabit ek ödeme tutarı ile taban ödeme tutarı düşülerek tespit edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “binaltıyüzünü” ibaresi “bindokuzyüzünü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Ek-4 eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik 1/8/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

“Ek-4 Taban Ödeme Katsayı Cetveli

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

KADRO UNVANI KATSAYI

Profesör (Gelire katkısı olan) 4,50

Profesör (Gelire katkısı olmayan) 4,00

Doçent (Gelire katkısı olan) 4,50

Doçent (Gelire katkısı olmayan) 4,00

Doktor Öğretim Üyesi (Gelire katkısı olan) 4,50

Doktor Öğretim Üyesi (Gelire katkısı olmayan) 4,00

Öğretim Görevlisi (Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlığını bitirmiş) 4,50

Öğretim Görevlisi (Doktora) 4,00

Asistan, Araştırma Görevlisi (Yan dal) 4,50

Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi 4,50

Asistan, Araştırma Görevlisi (Gelire katkısı olan) 3,40

Asistan, Araştırma Görevlisi (Gelire katkısı olmayan) 3,00

Tabip, Diş Tabibi 2,26

Eczacı 0,50

Öğretim Görevlisi (Doktora/Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlığını bitirmemiş) 0,32

Avukatlık Hizmetleri 0,32

Sağlık Hizmetleri 0,32

Diğer Lisansiyerler (Sivil savunma uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Kimyager, Sosyolog ve benzerleri) 0,32

Genel İdare Hizmetleri 0,16

Teknik Hizmetler 0,16

Din Hizmetleri 0,16

Yardımcı Hizmetleri 0,12

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.