Disiplin Cezalarında Tekerrür

Bu anlamda disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların "özlük dosyasından" silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Örneğin, “Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,” fiilini işleyerek “Uyarma” cezası ile tecziye edilen bir memur, beş yıl içinde “Uyarma cezasını gerektiren bir suç işlerse, bu durumda “Uyarı” cezası değil, bir üst ceza olan “Kınama” cezasını alır.
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Bu maddeler ile sözü edilen tekerrür özel ve genel tekerrür olmak üzere iki kısımda değerlendirilir.

Özel tekerrür, cezaya esas olmuş fiil ve halin, cezanın kesinleşmesinden itibaren, bu cezanın özlük dosyasından silinme süresi içerisinde yeniden tekrar edilmesi durumunda oluşur. Bu süreler, uyarma ve kınama suçlarında beş yıl diğer suçlarda on yıldır Örneğin, Devlet memurları Kanunu'nun 125/B-d maddesine giren bir eylemin ilk cezanın kesinleşmesinden sonra ikinci kez yapılması özel tekerrürü oluşturur ve bu ikinci ihlalden sonra kınama yerine, “Aylıktan kesme” cezası uygulanır.

Genel tekerrürde, farklı mahiyetteki fiiller sebebiyle ve farklı zamanlarda aynı cezanın iki kez alınması ve kesinleşmesi; daha sonra aynı cezayı gerektiren üçüncü bir fiilin işlenmesi gerekir. 

DMK’nin 125/B-a ve125/B-c maddelerine göre ayrı ayrı yıllarda verilmiş ve kesinleşmiş kınama cezalarından sonra, aynı yasanın 125/B-e maddesine uyan ve kınama cezasını gerektiren üçüncü bir fiilin işlenmesi halinde, bu kez, kınama yerine bir üst ceza olan “Aylıktan kesme” cezası uygulanır.

Tekerrür dolayısıyla memura daha ağır bir disiplin cezasının verilebilmesi için önceki cezanın kesinleşmiş olması gerekir. Aynı süre içinde aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı bir suçun işlenmesi halinde tekerrür hükmü uygulanmaz. 
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza tatbik edilir. Tekerrürde, iyi sicil ve hal sebebiyle uygulanan bir alt ceza değil, asıl ceza esas alınır.

Abdullah Damar

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Abdullah DAMAR Arşivi