KAYIPLAR GÖRÜLMELİ, GELİR ADİL BÖLÜNMELİ

1-TÜİK tarafından 2023 Nisan ayı enflasyon oranı %2,39 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte; dört aylık enflasyon %15,21 ve enflasyon farkı %6,68 olarak gerçekleşti.

Memurlara Yapılan Maaş Zammı Yetersiz! Memurlara Yapılan Maaş Zammı Yetersiz!

2-Kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ocak ayında %8’i toplu sözleşme ve %13,52’si refah payı artışı olmak üzere toplamda %30 artış yapılmıştı. Enflasyon farkı hariç yapılan %22,60’lık artışın önemli bir kısmı "enflasyon canavarı" tarafından kısa sürede ve hızlı şekilde eritildi.

 WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ
 

3- Özellikle kira ve emtia fiyatlarında, enflasyon rakam ve oranlarının üstünde yaşanan artışlar; maaş ve ücretlerin büyük bir bölümünü kapsamakta, kamu görevlileri üzerindeki hissedilen enflasyonu daha da baskın hale getirmektedir.

4-Başta kamu görevlilerimize olmak üzere sabit gelirlilere yapılan iyileştirmelerin, muafiyetlerin ve teşviklerin reel geliri artırması, refah düzeyine yansıması ve gelir dağılımında adaleti sağlaması; fiyat istikrarına ve düşük enflasyon ortamının oluşmasına bağlıdır.

5-Memur-Sen olarak, Toplu Sözleşme masasını ve tarafların kararlarını olumsuz etkilemeyecek düşük enflasyon rakamlarının ve piyasa istikrarının “en iyi zam” olduğunu bütün süreçlerde dile getirdik. Beklenti ve hedeflerin sadece tahmin değil gerçeğe dönüşmesi gerektiğini vurguladık.

6-Türkiye’nin gelirinin büyümesi; büyüyen gelirin çalışanlar arasında adil/hakkaniyetli olarak bölünmesiyle önem kazanmaktadır. Artan enflasyon-düşen alım gücü gerçeği karşısında, özellikle alt kesim çalışanları koruyacak “Seyyanen Zam” gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır.

7-Teşkilatımızın kıymetli mensupları, delegelerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan‘ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Memur-Sen Genel Kurulu’muzda da kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdik.

8-Yine Memur-Sen’in mücadelesi ve teşkilatın kararlı duruşuyla; 1.Dereceye gelmiş kamu gör. 3600 Ek Gösterge teklifimiz karşılık bulmuş, TBMM'nin faaliyette olmaması nedeniyle ÇSGB Bakanımız Sn @vedatbilgn tarafından önümüzdeki dönemde düzenlemenin yapılacağı müjdesi verilmiştir.

9-Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan tarafından kamu görevlilerine Temmuz ayında ilave Refah Payı müjdesi verilmiştir. Refah payının, kamu görevlileri arasında gelir dağılımında adaleti ve çalışanlar arasında barışı tesis edecek nitelikte olması en önemli beklentimizdir.

10-Türkiye; enflasyon rakam ve oranlarını gündem olmaktan çıkaracak, çalışanlar üzerindeki enflasyon korkusunu ortadan kaldıracak, alım gücünü yükseltecek ve refah seviyesini iyileştirecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak Güce ve Büyüklüğe sahiptir.