Görevlendirme Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısına Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödenir?

M.E.B. Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Göre Görevlendirme Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı Kaç Saat Ek Ders Alır?

EĞİTİM 21.04.2022, 08:32 Editör
Görevlendirme Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısına Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödenir?

Bir çok görevlendirme okul müdürü arkadaştan bu konuda soru geliyor. Bu yazımızda görevlendirme okul müdürü kaç saat ek ders alır? 2022 yılında değişiklik var mı? bunlara değineceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki yönetmelik net olmasına rağmen bir çok ilçede bu konuda farklı uygulamalar var.

Görevlendirme Okul Müdürü Kaç Saat Ek Ders Alır?
Bildiğiniz üzere son toplu sözleşmede okul müdürlerine haftalık 1 saat daha eklenmesi ile birlikte kadrolu okul müdürleri haftalık 25 saat ek ders almaktadır. Ancak görevlendirme okul müdürleri ise kadrolu bir müdürün aldığı ek dersi alamıyor. Alabilmesi için belli şartları taşıması gerekiyor. Şimdi öncelikle görevlendirme okul müdürü kaç saat ek ders alır? sorusunun cevabını verelim. Sonrasında hangi durumlarda kadrolu ile aynı ek dersi alır ona bakalım.

Bilindiği üzere okullara yönetici görevlendirilirken kadronun boş olması veya dolu olması, dolu kadronun başka bir dolu kadroya geçici görevlendirilmesi Ek ders esaslarının iki maddesine göre yapılmaktadır. Bunlardan biri 16.madde 2 fıkra diğeri ise 22.madde 2. Fıkradır.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
MADDE 16-

(2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

Vekâlet görevi
MADDE 22

(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.

Hangi Durumda Görevlendirme Okul Müdürleri Haftalık 25 Saat Ek Ders Alırlar?
Bu görevlendirmelerde kaç saat ek ders alınacağı ile ilgili yerine getirilmesi gereken 3 husus aynı anda gerçekleşmelidir. Yani Şartların hangisine uygun olduğuna göre ek ders ödemesi ona göre yapılmaktadır.

Görevlendirmelerde asaleten çalışanın ek dersi üzerinden ek ders yazılabilmesi için bu üç şart şunlardır.

Görevlendirildiğiniz kadronun boş olması. Yani yöneticisinin olmaması, başka okulda görevlendirilme veya izinde olmaması

Kadrolu atanma şartlarını taşıyor olmanız lazım. Yani müdür yardımcığına görevlendirildi iseniz öğretmenlikte en az bir yıl geçirmiş olmanız Müdürlüğüne görevlendirilecekseniz en az bir yıl Müdür Yardımcılığı yapmış olmanız ve bunlara ek olarak soruşturma ile asaleten yöneticilikten alınmamış olmanız lazım

Ek ders esasları 22. Maddeye göre valilik olurunuz olması lazım. Görevlendirme onayında 16. Madde yazarsa hangi kurum veya kadroya görevlendirilirseniz görevlendirilin 18 saat ek ders alırsınız.

Örnek 1: Müdür Yardımcılığı boş olan anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki yukarıdaki üç şartı da aynı anda yerine getiren bir öğretmen görevlendirmesinde asıl kadronun ek dersi olan 19 saat ek ders alınması gerekmektedir. Kadronun dolu olması veya mevcut kadronun başka okulda görevlendirme çalışıyor olması durumunda 18 saat ek ders yazılması gerekmektedir.

Örnek 2: Kadrosu Boş olan bir ilkokula Müdür Yardımcılığı süresi olmayan ve bir yıldan fazla görev süresi olan bir öğretmenin Müdür Yardımcısı Olarak 22.madde görevlendirilmesinde 19 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Örnek 3: Kadrosu Boş olan bir ilkokula Müdür Yardımcılığı süresi olmayan ve bir yıldan fazla görev süresi olan bir öğretmenin Müdür Olarak 16. Maddeden görevlendirilmesinde 18 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Çünkü Müdür Yardımcısı süre şartı tutmamaktadır

Örnek 4: Kadrosu boş olan Anaokulu, İlkokul ve Ortaokula şartları tutan bir Müdür Yardımcısı ( Bir Yıl Müdür Yardımcısı Süresi Olan ) görevlendirilmesinde yukarıdaki üç şartın yerine getirilerek yapılan görevlendirmede Kadrolu Okul Müdürünün ek dersis olan 24 saat alınması gerekmektedir. Kadrosu dolu olması veya mevcut kadronun başka okulda görevlendirme çalışıyor olması durumunda 16. Maddeden 18 saat ek ders yazılması gerekmektedir.

Örnek 5: Kadrosu dolu olan fakat kendisi başka okulda çalışan bir yöneticinin yerine yapılan tüm görevlendirmelerde görevlendirilenler kadrosunun bulunduğu yerde ne kadar ekdersi varsa onu alır.

Örnek 6: Bir İlkokul veya Ortaokul Müdürünün kadrosu boş olan bir Halk eğitim Müdürlüğüne 22. Maddeden görevlendirilirse toplu sözleşme gereği yüksek olan ek ders alınır. Yani 30 saat

Örnek 7: Kadrolu 19 Saat yönetim görevi olan bir Müdür Yardımcısının yine 20 saat ek dersi olan başka bir münhal Müdür Yardımcılığı boş olan okula 22. Maddeden görevlendirilirse 20 olan ek ders alınır.

Örnek 8: Ortaöğretimdeki Müdür Yardımcısının kadrosu dolu olan Ortaöğretim müdürlüğüne 16. Maddeden görevlendirilmesi durumunda kendi ek dersini alması gerekmektedir.

Örnek 9: Bir yıldan fazla görev süresi olan Ortaöğretim Müdür Yardımcısının kadrosu boş olan ve Ortaöğretim müdürlüğüne 22. Madde kapsamında görevlendirilmesinde Ortaöğretim Okul Müdürünün ek dersi ne ise onu alır. Normal Anadolu liselerinde okul müdürü 25 saat, Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde ise 30 saat

Örnek 10: Kadrolu bir Ortaöğretim Müdür Yardımcısının ( 19 Saat ) , Pansiyonu olan ve kadrosu boş olan bir Okul Müdür Yardımcılığına Görevlendirilmesi durumunda yüksek olandan yararlanılır. Yani 22 Saat ek ders yazılması gerekmektedir.
mebhocam

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
açık