MEB'den ek ders ücretlerine ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.

EĞİTİM 14.04.2022, 10:17 14.04.2022, 10:33 Editör
MEB'den ek ders ücretlerine ilişkin yeni görüş yazıları

GÜNDÜZ BAŞLAYIP AKŞAM DEVAM EDEN EK DERSLERİN KATSAYISI NEDİR?

Bilim ve sanat merkezlerinde hafta içi derslerin 16.40-20.00 saatleri arasında Yapıldığından bahisle; saat 16.40'ta başlayıp 18.00'den sonra devam eden dersler için öğretmenlere ödenecek ek ders ücretinin, hangi gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağına ilişkin MEB görüş yazısı.

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Bilim ve sanat merkezlerinde hafta içinde saat 16.40'ta başlayıp 18.00'den sonra devam eden dersler için öğretmenlere ödenecek ek ders ücretinin 150 gösterge rakamı üzerinden hesaplanmasının mümkün bulunmadığı; dolayısıyla bu kapsamda ödenecek ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen 140 gösterge rakamı üzerinden hesaplanması gerektiği değerlendirilmektedir."

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANI SÜRECİNDE DEĞERLENDİRME SINAVLARINA EK DERS ÖDENİR Mİ?

BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenip ödenemeyeceği hususunda MEB görüş yazısı.

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı süreci, gerek Ek Dersle İlgili Kararın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında münhasıran isimleri sayılan sınavlar arasında gerekse merkezi sistemle yapılan sınavlar arısında yer almadığından; ayrıca. Bakanlığımıza ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler için merkezi sistemle yapılan sınavlara yönelik olarak düzenlenen beşinci fıkra kapsamında da değerlendirilemeyeceğinden herhangi bir ek ders ücreti ödemesi yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir."

MİLLİ VE MAHALLİ BAYRAM NEDENİYLE TATİL EDİLEN GÜNLER İLE "1 OCAK" VE "1 MAYIS" GÜNLERİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitimlerde görevli yönetici ve öğretmenlerin, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde resmi tatil sebebiyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Hükümde geçen "milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde" ifadesinden de anlaşılacağı üzere, ders görevlerinin yapılmış sayılacağı günler hafta içi çalışma günleridir. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda zaten tatil olarak düzenlenmiş bulunan cumartesi ve pazar günlerinin, o günlere rastlayan milli bayram günlerine bağlı olarak tatil edilmeleri söz konusu olmadığından, hafta sonuna rastlayan milli bayram günlerinde ders görevlerinin yapılmış sayılması mümkün değildir.

Görüleceği gibi anılan hüküm çerçevesinde yönetici ve öğretmenlerin, milli bayramlar nedeniyle tatil edilen hafta içi çalışma günlerinde törene katılmış olmaları gibi ayrıca bir şart aranmaksızın üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün olmakla birlikte, mahalli bayram günlerinde üzerlerinde bulunan ders görevlerinin yapılmış sayılabilmesi için yönetici ve öğretmenlerin mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılmaları veya eğitim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde törenlere katılmış olmaları gerekmektedir. Başka bir anlatımla yönetici ve öğretmenlerin, salt mahalli bayram nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edilmesine bağlı olarak bu günlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün olamamaktadır."

VELİ TALEBİ ÜZERİNE TÜM ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZ SAYILDIĞI DERSLERE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Özel eğitim öğretmenlerinin, öğrencilerin devamsızlık, veli talebi gibi durumlara bağlı olarak okula gelmemeleri nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Toplu Sözleşmenin yukarıda yer alan hükümlerinde münhasıran belirlenmiş olup; bu haller arasında öğrencilerin devamsızlık, veli talebi gibi durumlara bağlı olarak okula gelmemeleri nedeniyle yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla öğretmenlerin, öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Ahmet KANDEMİR/Memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu