MEB Personeli Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede değişiklik..

EĞİTİM 20.04.2022, 16:20 Editör
MEB Personeli Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
MADDE 1- (1) Mart 2013/2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen, “15 Temmuz tarihi itibariyle hizmet süresi” ibaresi, “31 Temmuz tarihi itibariyle kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmet süresi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) Aynı yönergenin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi, “Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.” şeklinde ve (ç) bendi, “Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 31’ine kadar il değerlendirme komisyonuna göndermek.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- (1) Aynı yönergenin 18 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi, “İlçe millî eğitim müdürleri ile Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde görevli personeli ve büyükşehir olan illerde il millî eğitim müdürlüğü personelini, ilgili bölümü disiplin amiri tarafından doldurulan Ek-4 formuna göre değerlendirmeye tabi tutmak.”, (c) bendi, “Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.” şeklinde ve (ç) bendi, “İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- (1) Aynı yönergenin ekinde yer alan Ek-4, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu