Bazı polislerin fazla mesaileri 400 TL zam!

Emniyet Genel Müdürlüğü 3 birimde çalışan personelin fazla çalışma ücretlerini artırıyor

EMNİYET 29.07.2022, 15:16 Editör
Bazı polislerin fazla mesaileri 400 TL zam!

3201 sayılı Kanunda, emniyet personelinin fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

"Ek Madde 21 – (Ek: 13/7/1993 - KHK - 486/17 md.)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,
2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 31,
3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,
b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13,
tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. (Ek ibare : 12/7/2000 - KHK -611/2 md.; Kabul: 6/4/2001 - 4638/3 Md.) Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz."

Bu hükme göre polislere fazla mesai verilmekte olup, madde hükmünde yer alan oranlar zaman içerisinde artırılmıştır. Örneğin diğer birimlerde görevli olanlara uygulanan oran yüzde 27'den yüzde 40'a çıkarılmıştır.

Kanun maddesi, İçişleri Bakanına, oranların yarısı tutarında artırım yetkisi tanımış olup, hazır kuvvet, çevik kuvvet ve spor şubelerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücretinin yüzde 52'ye yükseltilmesi kararı alınmıştır. Hali hazırda bu şubelerde çalışanlar yüzde 40 oranı üzerinden mesai almakta olup, 13 puanlık bir artış olacaktır.

Fazla mesai oranları en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmaktadır:

En yüksek devlet memuru aylığı: 9500*Maaş katsayısı
9500*0,333603
=3 bin 169 TL

13 puanlık fazla mesai oranı artışı
3.169*0,13=411 TL

Fazla mesaide toplamda 411 TL'lik artış olacak olup, bundan sadece binde 7 oranında damga vergisi kesilecektir.

Gazetememur.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)