2020 yılı Cumhurbaşkanı Yan Ödeme Kararnemesi Değişecek mi?

2020 yılı Cumhurbaşkanı Yan Ödeme Kararnemesi Değişecek mi?
2020 yılına ilişkin Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Yan Ödeme Kararı ne zaman değişecek?

2020 YILI İÇİN YAN ÖDEME KARARNAMESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam(yan ödeme) ve tazminatlar Cumhurbaşkanı kararıyla (daha önce Bakanlar Kurulu kararlarıyla) belirlenirken, toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabilmektedir.

Bakanlar Kurulunun 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kararı ile çıkarılan “…Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerde, 2006 yılında uygulanacak zam ve tazminatlar ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir

2006 sonrası yıllarda ise her yıl zam ve tazminatların belirlenmesi yerine, 2006 yılına ilişkin Kararın aynı şekilde uygulanması yönünde kararlar alınmıştır.

2020 yılında zam ve tazminat ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam(yan ödeme) ve tazminatlar, 2019 yılı öncesi yıllar için Bakanlar Kurulu kararlarıyla belirlenmekte ve toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabilmekteydi.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulunun 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kararı ile çıkarılan “…Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerde, 2006 yılında uygulanacak zam ve tazminatlar ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Sonraki yıllarda ise Bakanlar Kurulu her yıl yeniden zam ve tazminat belirleme yerine, 2006 yılına ilişkin Kararın aynı şekilde uygulanacağı yönünde kararlar almıştır.

Öte yandan, 2006 yılında belirlenen zam ve tazminatlara ilişkin bazı hüküm ve belirlemeler, 2006-2018 arasındaki dönemde Bakanlar Kurulu kararları ve toplu sözleşmelerle çeşitli değişikliklere de uğramıştır.

Ancak, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu Kararı gereken işlemlerin Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılmasından dolayı, 2019 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemeleri Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılmıştır. Bu nedenle, 2020 yılına ilişkin belirlemeler için de Cumhurbaşkanı Kararı çıkması gerekmektedir.   

Zam ve tazminatlar konusunda her yıl karar alınıyor

Zam ve tazminatlarla ilgili olarak her yıl karar (2019 öncesi yıllarda Bakanlar Kurulu kararı) yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, 2006’dan sonra her yıl Ocak ayının 15’inden önce (2007, 2018 ve 2019 yıllarında Mart ayında)  çıkarılan kararlarla, 2006/10344 sayılı Kararın o yıl için de aynı şekilde uygulanması yoluna gidilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 2016 yılından sonra çıkarılan;

-2007 yılında da uygulanmasına, 26.03.2007 tarihli ve 2007/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2008 yılında da uygulanmasına, 03.01.2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2009 yılında da uygulanmasına, 05.01.2009 tarihli ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2010 yılında da uygulanmasına, 06.01.2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2011 yılında da uygulanmasına, 03.01.2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2012 yılında da uygulanmasına, 03.01.2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2013 yılında da uygulanmasına, 06.01.2013 tarihli ve 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2014 yılında da uygulanmasına, 13.01.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2015 yılında da uygulanmasına, 05.01.2015 tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2016 yılında da uygulanmasına, 11.01.2016 tarihli ve 2016/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2017 yılında da uygulanmasına, 27.12.2016 tarihli ve 2016/9670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2018 yılında da uygulanmasına, 26.03.2018 tarihli ve 2018/11547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,

-2019 yılında da uygulanmasına, 21.03.2019 tarihli ve 848 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla

“17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı … Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin” aynı şekilde uygulanmasına hükmedilmiş ve bazı kararlarda zam ve tazminatlara ilişkin ilave düzenlemeler de yapılmıştır.

Ancak 2019 yılının Mart ayında olmamıza rağmen, zam ve tazminatlar konusunda bu yıla ilişkin herhangi bir karar henüz alınmadı.

2020 yılı için Cumhurbaşkanı Kararı çıkacak

2020 yılında uygulanacak zam ve tazminatlar konusunda 2016 yılında çıkarılan 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin (toplu sözleşmede yer alan değişiklikleri de kapsayacak şekilde) esas alınıp alınmayacağı, bu konuda çıkarılacak Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek.

Ancak, halen yürürlükte olan yan ödeme kararnamesinin, (2020 yılı için toplu sözleşmede yer alan değişiklikleri de kapsayacak şekilde) 2020 yılında da aynı şekilde uygulanması yönünde bir karar çıkacağını düşünmekteyiz.

 Zamların güncel hali (2019) için tıklayınız
 Tazminatların güncel hali (2019) için tıklayınız

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.