4D kamu işçilerinin maaş zammı ve özlük hakları Bakan Bilgin'e soruldu

Kadroya alınan 4D kamu işçilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verildi.

KAMU 21.01.2023, 14:42 Editör
4D kamu işçilerinin maaş zammı ve özlük hakları Bakan Bilgin'e soruldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Özcan PURÇU /İzmir Milletvekili 

Kamuda özel hizmet alımı (taşeron) olarak çalışan işçiler ;01/04/2018 tarihinde; 696 Sayılı kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23. Madde ile 4/D sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir. 

Ancak bu işçilerin 373 sayılı KHK'ya eklenen 23. Madde kapsamında bulunan "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir, "hükmü nedeniyle atama ve yer değiştirme hakları konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

12/08/2021 tarihinde Bakanlığınız ile Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk İş) ve Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak İş) arasında imzalanan, 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün 9. maddesinde yer alan ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük haklarını düzenleyen maddede" işçilerin iş ve iş yeri değişikliği ile özlük hakları konularında gerekli yasal düzenleme çalışmaları başlatılacaktır." hükmüne rağmen bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum çocuklarından, eşlerinden ayrı yaşamak durumunda kalan kamu işçilerinin aile bütünlüğünü bozmakta; yuvalarının dağılmalarına bile sebebiyet verebilmektedir. Bugüne kadar mağduriyetleri hale hazırda devam eden kamu işçilerinin sorununun bir an evvel çözülmesi önem arz etmektedir.

2021 yılı Kamu Toplu İş sözleşmeleri Çerçeve anlaşma protokolü 2021 ve 2022 yıllarını kapsamakla birlikte; 2023 yılında bağıtlanacak Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri için hazırlık çalışmaları sendikalar tarafından başlatılmıştır. Sendikaların bağlı olduğu konfederasyonlar Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon0(^ Kurulunda 17/03/2023 tarihinde bir araya gelecek ve 2023 yılında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi çalışmaları başlayacaktır. 

Ancak geçen her gün; 4/D kapsamında ücret alan işçilerinin enflasyon karşısında daha da ezilmesine sebep olmakta; yaşanan ekonomik kriz ile birlikte kamu işçilerinin alım gücünü son derece düşürmektedir. 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Toplu iş sözleşmelerinde 4/D işçi kadrolarında belirlenen ücretler, işçinin "Unvanı" "Pozisyonu" "Eğitim Durumu" gibi kriterlere bağlı olarak farklılaşsa da; aldıkları ücretlerin yetersizliğinden şikayetçi olan 4/D işçileri; yeni sözleşme bağıtlanana kadar ek iyileştirmeler yapılmasını talep etmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün geçerlilik yıllarının 2021 ve 2022 olduğu göz önüne alındığında; 2023 yılında imzalanacak yeni sözleşmeye kadar; mevcut Kamu Toplu İş Sözleşmesinde yer alan 9. Maddenin iyileştirilmesi hususunda bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa detayları nelerdir? 

2. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D Kamu işçilerinin hastalık, sağlık, eş durumu gibi zorunlu nedenler konularında mağduriyetleri gidermeye yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bunun detayları nelerdir? 

3. 4/D Kamu işçilerine tediye ödemeleri dışında; işçilerin ücretlerinin günün koşullarına uyarlamak adına, bakanlığınızca ücretleri iyileştirmek vb. bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Taşerona bol kepçe, Memura çay kaşığı. 1 hafta önce
Millet, KPSS’lerde torpilsiz olarak ve alın teriyle kadro almayı beklerken; taşerona haybeden kadro verilmiştir. Taşeronun yıllık gelirleri, maaş haricinde aldıkları tediye-ikramiye-ilave ek ödeme-bayram parası-ulaşım ücreti-yemek ücreti-sosyal yardım … vs.lerle Memurun yıllık gelirini sollamıştır. Kamuda gelir bazında hiyerarşi/denge diye bir şey de kalmamıştır. Sırf oy uğruna, detayı bilinmeyen konularda güzellemeler yapılmasın.