60 bin kişilik kadrosuz usta öğreticilere kadro teklifi

60 bin kişilik kadrosuz usta öğreticilere kadro teklifi
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan, yaklaşık 60.000 kişi olan Kadrosuz Usta Öğreticiler, Devlet Memurları Kanununda belirtilen bütün sorumlulukları yerine getirdikleri halde Devlet Memurlarına verilen hiçbir haktan faydalanamamaktadırlar. Kadrosuz Usta Öğreticilerin haftalık ders saatleri Halk Eğitim Merkezi tarafından belirlendiği için ücretleri çok düşük olmakla beraber SGK primleri de eksik yatmaktadır. Aynı zamanda sig

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan 60.000 kişilik Kadrosuz Usta Öğreticilerin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi verildi. Teklif ile, kadrosuz çalışan usta öğreticilerin, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki memur kadrolarına kurumlarınca atanarak, mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ayhan BARUT / Adana Milletvekili

GEREKÇE: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan, yaklaşık 60.000 kişi olan Kadrosuz Usta Öğreticiler, Devlet Memurları Kanununda belirtilen bütün sorumlulukları yerine getirdikleri halde Devlet Memurlarına verilen hiçbir haktan faydalanamamaktadırlar. Kadrosuz Usta Öğreticilerin haftalık ders saatleri Halk Eğitim Merkezi tarafından belirlendiği için ücretleri çok düşük olmakla beraber SGK primleri de eksik yatmaktadır. Aynı zamanda sigorta primlerinden işsizlik sigortası kesilmediği için de işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı alamamaktadırlar.

Kadrosuz Usta Öğreticiler, Kadrolu Öğretmenlerin ve Kadrolu Usta öğreticilerin yararlandığı özlük haklarından yararlanmalıdır. SGK priminin yatırılması, Kadrosuz Usta Öğreticilerin de işsizlik sigorta primine dâhil edilerek işsiz kaldıklarında işsizlik maaşı ve kıdem tazminatından yararlanmaları, aynı işi yapan aynı şartlarda çalışan Kadrosuz Usta Öğreticilerimizin mağduriyetini gidermek adına atılacak önemli bir adım olacaktır.

Kadrosuz Usta Öğreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek için verdiğimiz bu kanun teklifiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanmaları amaçlanmiştır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇICI MADDE 46- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde calisan usta öğreticiler Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.
Bu madde kapsamında usta öğreticilerin atanacağı memur kadroları sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksizin atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sinifi, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay
içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir."
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun Teklifi İçin TIKLAYINIZ

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
16 Yorum