696 KHK Belediye Çalışanları Kadro Bekliyor!

Uzun yıllar eleştirilen kamuda taşeron sistemi, 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ortadan kaldırılmış, mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı suretiyle istihdam edilen işçilerin, mahalli idarelere ait şirketlere geçirilmesi yönünde düzenleme yapılmış ve 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle mahalli idarelerde çalışan taşeron işçileri mahalli idarelere ait şirketlere işçi statüsünde geçirilmişlerdir.

KAMU 04.09.2022, 23:21 07.09.2022, 10:54 Editör
696 KHK Belediye Çalışanları Kadro Bekliyor!

Belediye Mahalli idareler dışında diğer kamu kurumlarında personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı suretiyle istihdam edilen işçilerden şartları tutanların tamamı o kurumların sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmasına rağmen, belediye mahalli idarelerdeki taşeron işçiler, mahalli idarelerin daimi (sürekli) işçi kadrolarına alınmamış, münhasıran bu amaçla kurulan insan kaynakları şirketlerine işçi olarak (tanımlama şirket işçisi olmuştur) geçirilmişlerdir.

Bu hususu, 2017 yılında dönemin Çalışma Bakanı bir TV Programında açıkladığında aynen şu ifadeleri kullanmıştım:

‘Taşeron Düzenlemesinde (Belediye Mahalli İdareler Açısından) Dağ Fare Doğurmuştur…

Edindiğimiz bilgilere ve kamu oyuna yansıdığı kadarıyla, taşeron düzenlemesinde üzerinde durulması gereken bazı hususların olduğunu üzülerek ifade etmeliyim.

Merkezi idareye bağlı kamu kurumlarında bulunan Taşeron İşçileri ile Mahalli İdarelerde bulunan Taşeron İşçileri açısından yapılması düşünülen düzenleme adaletli değildir.

Hükümet Yetkilileri, merkezi idare kapsamındaki taşeron işçilerin kamu kurumlarının DAİMİ İŞÇİ kadrolarına alınacağını, buna karşılık mahalli idarelerdeki taşeron işçilerin ise bu idarelerin iştiraklerinde istihdam edileceğini ifade etmektedirler.

Öncelikle, mahalli idarelerin iştirakinin ne olduğunu izah etmeliyiz. Bunu izah ettiğimizde, adaletsizlik daha net anlaşılacaktır.

Mahalli idarelerin iştiraklerinden kasıt, mahalli idarelerin kurdukları ve ortağı oldukları şirketlerdir. Bu şirketler; diğer özel şahıs şirketleri gibi özel hukuk hükümlerine tabi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu açıdan baktığımızda, tabii oldukları hukuk, taşeron firmaların tabi olduğu hukuktan farklı değildir. Statüleri de aynıdır. Yani taşeron firmalar da, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabii, özel hukuk tüzel kişileridir.

Düzenlemenin kamu oyuna açıklandığı haliyle çıkarılması halinde, mahalli idarelerdeki işçilere kadro verilmiş olmayacaktır. Sadece, istihdamları, belediye şirketleri bünyesinde devam ettirilecektir. Kadro verilmiş sayılması, belediye bünyesinde yer alan sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi ile ancak mümkün olacaktır..
Bu paylaşımı yaptığımızda bize karşı çıkanlar, hatta kadro geliyor siz engellemeye mi çalışıyorsunuz diye bize olumsuz ve acımasız eleştiri getirenler, başta da bugünün şirket işçileri, o günün taşeron işçileri ne demek istediğimizi bugün, yani iş işten geçtikten sonra anlamışlardır.

Belediyelerde ne yazık ki, asli bir çok görev şirket işçileri eliyle gördürülür hale gelmiştir. Esas itibariyle, daimi yani belediye kadrolu işçisi de olsa, şirket işçisi de hepsinin iş güvenliği İş Kanunu hükümleri ile güvence altına alınmıştır. Ancak, belediyede kadrolu işçi olmanın psikolojik güvencesi çok daha fazladır.

Durum böyle iken ve aşağıda ifade edeceğimiz üzere, şirket işçiliğinin maliyeti daha fazla iken, bu işçileri belediyelerdeki daimi işçi kadrolarına geçirmemenin izah edilebilir bir tarafı var mıdır?

Bahsi geçen personel şirketleri, mahalli idarelerin iştiraki olan kuruluşlardır, yani özel hukuk hükümlerine tabidir. Bu geçişten önce çalışılan özel şahıslara ait şirketlerin tabi olduğu mevzuatla, mahalli idarelerin tabii oldukları mevzuat arasında hiçbir fark yoktur. Belediye şirketlerinin tamamı da diğer özel şirketler gibi, Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet göstermektedirler.

Belediyeler kendi şirketlerinden yaptıkları doğrudan hizmet alımlarında, işçi maliyetlerine ek olarak % 4 genel gider, % 7 kar payı öngörebilirler. Bu oranlar azamidir. Yani, işçi maliyetlerine ek olarak, % 11’e kadar ek bir külfet bu şirketlerden doğrudan hizmet alımı nedeniyle belediye bütçelerine ek olarak yüklenmektedir. Tabii ki, bu şirketlerin bina maliyetleri, çalıştırdıkları idari personel maliyetleri de cabası. Hepsinden önemlisi de, bu şirketlerin tamamına yakınının kurum borçlarını (vergi, sigorta primi) ödeyemeyecek durumda oldukları hususudur.

Yakın zamanda, bizi batık belediye şirketleri beklemektedir ve yakın bir gelecekte çare, buradaki işçilerin belediye kadrolarına geçirilmesi olacaktır.

Bu kuvvetle muhtemel sonuca varmadan, hem mahalli idareler taşeron işçilerinin uğradıkları haksızlık ortadan kaldırılmalı, hem de yeni batık şirketlerin doğmasına şimdiden engel olunmalıdır.

Kısaca; başından beri bir hata olan ve sadece mahalli idarelerdeki taşeron işçilere uygulanan şirket işçiliği uygulamasına son verilmeli, diğer kamu kurumlarına ait taşeron işçilerle mahalli idarelerdeki taşeron işçileri arasında ayırımcılık yapıldığı algısı ortadan kaldırılmalı, mahalli idarelerin şirketlerindeki hizmet alımı şirket işçileri, mahalli idarelerde daimi (sürekli) yani kadrolu işçi statüsüne geçirilerek istihdamlarına bu şekilde devam edilmeli, hem mahalli idareler mali yükümlülüklerden kaldırılmalı, muhtemel batık belediye şirketlerinin önüne geçilmeli, mahalli idareler şirket işçilerine gecikmeli de olsa hakları teslim edilmelidir.

Emekçi Çalışanların Sesi..

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (5)
Taşerona ne versen, fazlasını ister. 4 hafta önce
Haybeden KPSS'siz/Kurasız şekilde BELEŞ kadro verilen taşeronlar, daha duygusal (!) bir kadro istemişler. Kamuda işe alımlarda fırsat eşitliği sağlanmalı; personel alımları ve statü değişimleri merkezi sınav ile olmalı. Kimseye BEDAVADAN kadro/statü verilmemeli. Milyonlarca işsizimizin olduğu da unutulmamalı.
Bu; İYİlik değildir. 4 hafta önce
Muhalefet partisi milletvekilinin istediği; İYİlik değil, adaletsizliktir.
AYDIN 3 hafta önce
BELEDİYELERDE 15000 TL MAŞ ALAN DUN ISE GIREN SÖZLEŞMELİLERİ KADROYA ALIP MEMUR YAPIYOSUNUZ 15 YILDIZ UNIVERSİTE MEZUNU KHKLI 5500 TL MAAŞ ALIYOR ASIL ISI YAPIYOR BU ADALETSİZLİK NASIL COZULECEK
696 khk belediye 4 hafta önce
696 khk belediye taserondaki haliyle yani adam mühendis devlete meslek kodunu temizlikçi bildirerek gerçek eğitim durumu gizlenerek resmi evrakta sgk bildirimlerinde gercege aykiri bir şekilde bildirerek belediye şirketine geçirildi hiç bir hakkını alamadı sahte eğitim durumunu görüyor bunu soramıyorum bile niye soruyorsunuz deniyor 696 khk belediye budur hakkımızı helal etmiyoruz kurumlar bu sahte bildirimleri bu haksızlığı gördükleri halde bu şirketlere ne bir ceza verdiler nede bu durumu düzenleyen bir kanun çıkarıldı zaten çıkan kanunu belediye takmıyor bunlar bu ülkenin kurumu değilm mi niye bu şirketler kontrol edilmedi bildirdiği birseyi evraginin sisteme yüklenmesi çok zor şimdi nasıl bir hak verilecek doğrusu merak ediyorum 13 senelik mimar arkadaşımız temizlik görevlisi gösteriliyor bu insana ne ne denecek
Belediye 4 hafta önce
İnsan kaynakları şirketlerinin elinde 696 khk adı altında rezil rüsva oldular hiçbir hakkını alamadı 50o bin kişi tayin meslek kodu emeklilik tediye evraklarla her türlü entrika nasıl bir düzenleme yapilacak bu şirketlerin lağvedin ancak temizlenir hiçbir isguvencesi olmayan işçiler birde işiyle tehdit edildiler nasil kadro bu
23
açık