Bayındır-Memur-Sen 5. Dönem Toplu Sözleşmede Uzlaşılan Maddeleri Açıkladı

Bayındır-Memur-Sen 5. Dönem Toplu Sözleşmede Uzlaşılan Maddeleri Açıkladı
Bayındır-Memur-Sen 5. dönem toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan 13 maddeyi kamuoyu ile paylaştı. Toplu Taşıma, fazla çalışma ücreti, seyyar görev tazminatı ve tapu hususlarında uzlaşılan maddeler nelerdir?

Bayındır Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde tekliflerden bazılarında uzlaşma sağlanmış, bazılarında ise uzlaşma sağlanamamıştır.

Mutabakatsızlık sonucu imzasız kalan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri neticesinde, kanunun öngördüğü ve geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi uzlaşılan maddeleri içeren bir toplantı tutanağı tutulması gerekirken, bu dönemde her ne hikmetse kanuna aykırı yeni bir durum ihdas edilerek bir zapt metni tutulmuş; 20 günlük müzakere sürecinde hiçbir şey olmamış, hiçbir konuda uzlaşmaya varılamamış gibi davranılmıştır.

Devletteki devamlılığı ortadan kaldıran, şahsi bir tasarruf intibaı uyandıran, hukuk devleti, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı bu zapt kaydı yerine kanuna uygun bir şekilde toplantı tutanağının tutulması gerekliydi.

Müzakere süreci sonucunda Kamu İşveren Heyeti ile üzerinde uzlaşılan tekliflerimizi içerir aşağıda örneği verilen bir toplantı tutanağının düzenlenmesi kanunun emredici hükmü olmasına rağmen Kamu İşveren Heyeti bu tutanağın tanziminden de imzalanmasından da imtina etmiştir.

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Toplantı Tutanağı

Kadastro Tazminatı

Madde 1 - (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

Seyyar Görev Tazminatı

Madde 2 - (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fazla Çalışma Ücreti

Madde 3 - (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen şikayet ve ihbarları mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleyenlere, her bir personel için; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati, diğer yerlerde yılda toplam 200 saati geçmemek üzere saat başı yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla Çalışma Ücreti

Madde 4 - (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Koruyucu Giyim Malzemesi

Madde 5 - (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Tapu Müdürlükleri Personeli İçin Fazla Çalışma Ücreti

Madde 6 - (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 450 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 7 - (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren memur ve sözleşmeli personele aylık ilave 110 TL ücret ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde Fazla Çalışma Ücreti

Madde 8 - (1) Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 9 - (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarından arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 110 TL ücret ödenir.

Arama Kurtarma Teknisyenlerinin İş Riski Zammı

Madde 10 - (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 850 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 11 - (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine günlük 11 TL ve aylık 110 TL'yi geçmeyecek tutarda ücret ödenir.

Karla Mücadele Tazminatı

Madde 12 - (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bakım şube şeflikleri ile otoyol bakım işletme şefliklerinde çalışan personelden karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her gün için (300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Yıllık ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez

Toplu Taşıma

Madde 13 - (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan arama ve kurtarma personeli resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Kamu İşveren Heyeti ile Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası arasında yukarıda yer verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birlikte diğer hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum