Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte değişiklikler

Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte değişiklikler
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, komutanlıkta görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, askerlik yükümlüleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanları ile öğrencilerin kılık ve kıyafetine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yer aldı. Erkek personel sakal, bıyık ve favori bırakamayacak ve her gün sakal traşı olacak. Kadın personelin saçları isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilecek. Saçlar kısa ise saç boyu ensede, ceket yakası hizasını geçemeyecek. Başlarını örten kadın personel şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatmayacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilecek

Erkek personel sakal, bıyık ve favori bırakamayacak ve her gün sakal traşı olacak.

Kadın personelin saçları isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilecek. Saçlar kısa ise saç boyu ensede, ceket yakası hizasını geçemeyecek.

Başlarını örten kadın personel şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatmayacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilecek. Bu personele talep halinde, kısa kollu verilen gömleklerin yerine, aynı kumaştan yapılmış uzun kollu olanı verilecek. Etekli üniforma seçeneklerinde, pantolon tercih edebilecek.


Habere göre; resmi kıyafet ile söz, nişan, evlilik, devre yüzüğü dışında, memuriyetin ciddiyeti ile bağdaşmayan yüzük, bileklik, künye, kolye, rozet ve ziynet eşyası gibi takılar takılmayacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanarak malul olan ve halen göreve devam eden personel isterse sivil kıyafet giyebilecek.

Bina ve müştemilatı ile araç dışında şapka, kep, bere veya örgü başlık giyilmesi zorunlu. Birlik içinde, amirin müsaade ettiği alanlarda başlıksız olarak dolaşılabilecek.

Erkek personelin siyah, kadın personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunlu. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde kadın personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilecek.

Personel, hizmet dışında, sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilecek.

Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığınca, diğer illerde ise, il jandarma komutanlıklarının teklifi üzerine valiliklerce belirlenecek.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurları kılık ve kıyafeti bakımından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi olacak.

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanları ve öğrencilerinin kılık ve kıyafette birlikteliğini sağlamak, kıyafetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, askerlik yükümlüleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanları ve öğrencileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik arması : Birliğin, görev ve disiplin gibi unsurları ile konuşlu olduğu yerin kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan sembolü,

b) Bröve : Belli bir eğitim ve/veya hizmet süresi sonucu personelin kazandığı branş veya özel ihtisasın sembolünü,

c) Kokart : Şapka, bere veya kep üzerindeki sembolü,

ç) Personel : Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile askerlik yükümlülerini,

d) Rütbe : Personelin, nasıp ve bekleme süreleri sonunda kazandıkları unvanlar ve üniforma üzerinde bu unvanları belirten işareti,

e) Şerit rozet : Personelin başarılarını belirten sembolü,

f) Yaka işareti : Branşları gösteren işaretleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kılık, bir kişinin duruşu ve dış görünüşünü, kıyafet ise giyim ve kuşamını ifade eder. Uygun bir kılık ve kıyafet öncelikle personelin kendisine, ait olduğu kurum ile mesleğine ve topluma olan saygısının bir ifadesidir.

(2) El, yüz ve saç bakımı ile saç biçiminde sadelik esastır.

(3) Erkek personel, sakal, bıyık ve favori bırakamaz, her gün sakal traşı olur. Favorinin alt çizgisi, kulak iç kıvrım kıkırdağının üst sınır hizasında bulunur. Saçlar, kulak üzerine düşmeyecek, tarandığında, şapka veya bere içinden dışarı taşmayacak şekilde tıraş olunur, göze çirkin görünmeyecek şekilde taranır.

(4) Kadın personelin saçları, isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilir. Saçlar kısa ise, saç boyu, ensede ceket yakası hizasını geçemez. Saçını uzatmak isteyen kadın personel, yan topuz yaparak aksesuarsız toka ile veya topuz filesi ile, saç boyu ceket yakası altına düşmeyecek şekilde saçlarını toplar. Alında, şakak ve yanaklarda bukle veya benzeri süs yapılmaz, saç düşürülmez.

(5) Başlarını örten kadın personel, şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatmayacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilir. Bu personele, talepleri halinde, kısa kollu olarak verilen gömleklerin yerine, aynı kumaştan yapılmış uzun kollu olanı verilir. Etekli üniforma seçeneklerinde, pantolon tercih edebilir.

(6) Resmi üniformaların içerisine ve üzerine sivil giysi, sivil palto, pardösü ve benzerleri ile sivil aksesuar giyilemez.

(7) Tırnaklar uzatılmaz, temiz ve bakımlı olur.

(8) Resmî kıyafet ile söz, nişan, evlilik, devre yüzüğü dışında, memuriyetin ciddiyeti ile bağdaşmayan yüzük, bileklik, künye, kolye, rozet ve ziynet eşyası gibi takılar takılmaz.

(9) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanarak malul olan ve halen göreve devam eden personel istekleri halinde sivil kıyafet giyebilir.

(10) Şapka, kep, bere gibi başlıklar, ön kenarları/siperleri ile kaş arasında en az bir, en fazla bir buçuk parmak kalınlığında mesafe bırakılarak, kaşlara paralel olarak giyilir.

(11) Bina ve müştemilatı ile araç dışında şapka, kep, bere veya örgü başlık giyilmesi zorunludur. Birlik içinde, âmirin müsaade ettiği alanlarda başlıksız olarak dolaşılabilir.

(12) Araç içinde, resmi kıyafetli olarak yolculuk yapılırken şapka çıkarılabilir. Bu konuda, araç içerisinde birlik ve beraberlik esastır.

(13) Atkı, pardösü ve mont ile beraber kullanılabilir. Atkı, mont ve pardösünün yaka kısmından iki parmak kalınlığından fazla taşmayacak şekilde takılır, baş ve yüze sarılmaz.

(14) Ceket, pardösü, mont ve parka giyildiğinde, düğme ve fermuarları ilikli/kapalı bulundurulur. Pardösü ve yağmurlukların yakaları kaldırılmaz, kuşak ceplere sokulmaz, daima bağlı durumda olur.

(15) Ceket ve yazlık kısa kollu gömleğin metal düğmeleri, sarı renkli ve parlaktır. Düğmeler, elbiseye metal halka ile tutturulur.

(16) Karargah gömleği, üst düğmesi ilikli ve kravat karşıdan bakıldığında gömlek yakasını ortalamış şekilde giyilir. Kışın, gömlek üzerine karargah yeleği giyilir. Gömlek cepleri boş bulundurulur.

(17) Resmî kıyafet içine dışarıdan görünecek şekilde atlet giyilmez.

(18) Kravat, alt ucu pantolon kemer tokasının üst hizasına denk gelecek şekilde, kravat iğnesi ise, gömlek ceplerinin alt hizasına denk gelecek şekilde takılır.

(19) Pantolon, belirlenmiş ölçü ve modeli dışında giyilmez. Düşük bel, dar, kısa veya dökümlü paça yaptırılmaz. Arka cepler kapaklı olur.

(20) Pantolon kemerine veya palaskaya cep telefonu, gözlük, çakı takımı, sigaralık benzeri aksesuar/malzeme takılmaz, ceplerinde sigara, cüzdan gibi malzeme taşınmaz.

(21) Çizme, bot veya ayakkabılar temiz ve boyalı giyilir.

(22) Erkek personelin siyah, kadın personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir.

(23) Resmî kıyafetin teçhizat ve aksesuarları, belirlenen vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. Hak sahibi olunmayan veya mevzuatta belirtilen özelliklere uymayan şerit rozet ve bröveler takılmaz.

(24) Kıyafet üzerinde yer alacak olan yumuşak fermatüreler, kendisine takılacak olan kıyafet aksesuarı ile bire bir aynı ölçüde olacaktır.

(25) Sökük, yırtık, rengi solmuş ve yıpranmış kıyafet ve kıyafet aksesuarı kullanılmaz. Eskimiş kıyafetler ilgili saymanlığa teslim edilir.

(26) Rütbe ve diğer işaretler sökülmek suretiyle, resmî kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülüp kullanılamaz. Resmî pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi giyeceklerle birlikte giyilemez.

(27) Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapılamaz.

(28) Personel, hizmet dışında, sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilir.

(29) Eğitim ve asayiş kıyafeti giyen personel hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak, soğuk ve yağışlı havalarda, kep, bere, şapka yerine örgü başlık kullanabilir.

(30) Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içilmez. Resmî kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek disiplin cezasını gerektirir.

(31) Resmî elbise ile sakız çiğnenmez, poşet taşınmaz, şapka çıkarılmaz, kol kola girilmez, el ele tutuşulmaz, ağızda sigara veya eller cepte dolaşılmaz. Üniformanın şeref ve saygınlığını zedeleyecek, göze çirkin görünen veya toplum tarafından yadırganabilecek tavır ve davranışlarda bulunulmaz.

(32) Üniforma rengi veya koyu renklerdeki evrak çantası görünümlü çantalar hariç, resmî kıyafet ile çanta kullanılmaz. Bu hallerde çanta sol el ile taşınır, sırtta veya omuza asılmak suretiyle kullanılmaz.

(33) Nöbetçi personelin kullanacağı kıyafet ve kıyafet üzerinde kullanılacak nöbetçi kolluk ve teferruatlarına ilişkin hususlar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malzemelerin Özelliği, Kıyafet Şekil ve Renkleri ile Kıyafetlerin Üzerinde

Bulunacak Sembol ve İşaretler

Malzemelerin özelliği

MADDE 6 – (1) Tedarik edilecek veya üretilecek olan her türlü giyim ve kuşama ait bütün teknik özellikler, şartnameyi hazırlayacak birimlerce günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, görev şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak, renk ve şekil olarak bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin dışına çıkılamaz.

Kıyafet şekil ve renkleri

MADDE 7 – (1) Jandarma personelinin ana kıyafetleri, 1 numaralı üniforma, tören kıyafeti, karargah günlük çalışma kıyafeti, jandarma asayiş kıyafeti ve eğitim kıyafetidir.

(2) 1 numaralı üniforma : Şapka, bere, ceket, kısa kollu gömlek, uzun kollu gömlek, kravat, pantolon/etek, kemer, ayakkabı, pardösü ve çoraptan oluşur. Şekilleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Şapka : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Üst kısmı kasnaklıdır. Yanlarında hava deliği mevcuttur. Siperliği siyah renktedir. Ön tarafında kokart bulunur. Üstsubay şapkalarında, siperin ön uç tarafında bir sıra, general şapkalarında ise iki sıra defne dalı bulunur.

b) Bere : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Üzerinde, personelin statüsüne göre kokart bulunur.

c) Ceket : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Alt sağ ve solu ile üst sağ ve sol göğüs üzerinde cepleri vardır. Dört düğmelidir. Düğmeleri metaldir. Düğmelerin üzerinde şualı ay yıldız bulunur. Arka tarafı yırtmaçlıdır.

ç) Kısa kollu gömlek : Açık gri renkli kumaştan imal edilir. Sağ ve sol göğsü üzerinde, kapaklı birer adet cep bulunur.

d) Uzun kollu gömlek : Açık gri renk kumaştan imal edilir. Sağ ve sol göğsü üzerinde, kapaklı birer adet cep bulunur.

e) Kravat : Siyah renkli kumaştan imal edilir.

f) Pantolon : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Ön tarafında sağda ve solda birer açık cep, arka tarafında ise, sağda ve solda düğmeli, kapaklı birer cep bulunur.

g) Etek : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Kadın subay ve astsubaylar tarafından kullanılır.

ğ) Kemer : Siyah renkli ve örmedir. Tokası sarı renkte ve şualı ay yıldızlıdır.

h) Ayakkabı : Erkek personel için, siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı düzdür. Kadın personel için, siyah deriden pantolon ve etek için ayrıdır.

ı) Pardösü : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Siyah kuşaklıdır. Düğmeleri sert plastiktendir.

i) Çorap : Siyah renklidir.

(3) Tören kıyafeti : 1 numaralı üniformaya ilave olarak, uzun kollu beyaz gömlek, sarı sırmalı apolet, beyaz eldiven, kılıç, kılıç kını, sırmalı kılıç kemeri ve sırmalı askıdan oluşur. Şekilleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Uzun kollu beyaz gömlek : Sağ ve sol göğsü üzerinde, kapaklı birer adet cep bulunur.

b) Eldiven : Beyaz renk ince kumaştan imal edilir.

c) Sarı Sırmalı Örme Apolet : Ceket rengindeki zemin üzerine, beş sıralı örgülü sargıdan oluşur. Subay rütbe işaretleri bu sargının üzerine takılır. Üniforma apoleti üzerine takılarak taşınır. Kolay takılıp çıkarılması maksadıyla, apoletin alt tarafına denk gelen birleşim kısmı fermatüreli imal edilir.

ç) Sırmalı kılıç kemeri : 50 mm genişliğinde, üzeri sarı sırmalı, iç kısmı kırmızı çuhadandır. Beli çevreleyecek şekilde ince ve geniş bedenlere uygun 850–1150 mm uzunluktadır. İçten bele ayarlanabilecek şekilde zımbalı ve ucu çengellidir. Ceket ve pardösünün üzerine takılır.

d) Kılıca Takılacak Askı Sırmaları : Ön ve arka askı olmak üzere iki adettir. 25 mm enindedir. Üzeri sarı sırmalı içi kırmızı çuhadandır. Kılıç, sol kalça üzerine gelecek şekilde, kemerin alt kenarına sarı halkalarla tespit edilir. Ön askıda kılıcın asılması için çengelli sarı bir zincir bulunur.

e) Omuzdan Geçecek Kemer Askı Sırması : Ön ve arka askı olmak üzere iki adettir. 25 mm enindedir. Üzeri sarı sırmalı içi kırmızı çuhadandır. Ön parça, kemerin üst kenarına, sol ucundan, sarı pirinçten tespit edilmiş tokaya tespit edilir. Arka parça, kılıç askı sırması tespit yerinin üst hizasında sarı pirinç tokaya takılır.

f) Kılıç : Sarı altın kaplama, parlak kabzalıdır. Yarım sepet başla birleşen siper ve kabza mevcuttur. Kabza, telle sarılmış süsü veren burmadan yapılmıştır. Kılıç kısmı çeliktir. Düz, diz kısmı oluklu ve üzeri işlemelidir. Tek tarafı keskin ve ucu sivridir. Üzerinde, sarı başlık tokadan ve sarı sırmadan kafes örgülü, bir kordonun ucunda, üzeri sarı sırma örülmüş bir topuzdan ibaret püskül bulunur. Kılıcın uzunluğu erkek subaylar için 900 mm, kadın subaylar için 700 mm’dir.

g) Kılıç kını : Metalik gri renklidir. Askı sırmaların kına takılabilmesi için, üzerinde iki çemberi olup, halkalarla teçhiz edilmiştir. Nihayet kısmında bir madeni muhafaza ve yere sürünmeden mütevellit aşınmayı önlemek üzere iki taraflı mahmuz vardır. Bu muhafazanın uzunluğu 165-180 mm’dir.

(4) Karargah günlük çalışma kıyafeti : Bere, pantolon, uzun kollu gömlek, metal düğmeli gömlek, mont, karargah yeleği, kravat ve ayakkabıdan oluşur. Yaz kıyafeti uygulamasında metal düğmeli gömlek, kış kıyafeti uygulamasında uzun kollu gömlek ile karargah yeleği giyilir. Mont, gündelik kıyafet olarak her mevsim giyilebilir. Günlük çalışma kıyafetlerinin üzerinde bulunacak sembol ve işaretler ile kıyafetlerin giyileceği yerler bu Yönetmeliğin Ek-1’inde gösterilmiştir. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Kısa kollu metal düğmeli gömlek : Açık gri renk kumaştan kısa kollu olarak imal edilir. Sağ ve sol göğsü üzerinde, kapaksız birer adet cep bulunur. Düğmeleri metaldir.

b) Mont : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Alt yanlarında birer adet cep bulunur.

c) Karargah yeleği : Siyah renkli olup, kışın uzun kollu gömlek üzerine giyilir. Sol göğüs üzerinde minyatür rütbe bulunur. Yeleğin iki alt yan tarafında kapaksız iç cep mevcuttur.

ç) Günlük çalışma kıyafetine ait olan diğer kıyafet parçaları olan bere, pantolon, uzun kollu gömlek ve ayakkabı bakımından ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.

(5) Jandarma asayiş kıyafeti : Şapka, bere, örme yünlü bere, boyunluk, eldiven, kışlık gömlek, yazlık gömlek, parka, pantolon, kemer, bot ve çoraptan oluşur. Kıyafetin gömlek ve pantolonu koyu laciverttir. Şekilleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafet üzerine giyilecek veya taşınacak olan teçhizat ve malzemeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı ile koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığınca belirlenir ve yayımlanır. Ancak, renk ve şekil olarak bu Yönetmelik hükümleri dışına çıkılamaz. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Şapka : Kıyafet rengindedir. Siperlidir. Şapkanın alın ortasında kokart bulunur. Üstsubay şapkalarında, siperin ön uç tarafında bir sıra, general şapkalarında ise iki sıra defne dalı bulunur. Yazlık, kışlık veya dört mevsim giyilebilecek özellikte olabilir. Trafik timlerinde görevli personelin şapkası beyaz renklidir.

b) Bere : Kıyafet rengindedir. Sol yan tarafında, alın ile kulak hizasını ortalayacak şekilde kokart bulunur.

c) Örme yünlü bere : Kıyafet renginde ve örmedir. Trafik timlerinde görevli personel için beyaz renklidir.

ç) Boyunluk : Kıyafet renginde ve örmedir.

d) Eldiven : Kıyafet renginde ve örmedir. Trafik timlerinde görevli personel için, beyaz renkli, tam ve yarım parmaklı olmak üzere iki çeşittir.

e) Kışlık gömlek : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. Uzun kolludur. Sağ ve sol göğüs hizasında birer adet kapaklı cep bulunur. Gömleğin üzerinde, tanıtıcı nitelikte, “JANDARMA” ibaresi bulunur.

f) Yazlık gömlek : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. Kısa kolludur. Sağ ve sol göğüs hizasında birer adet kapaklı cep bulunur. Gömleğin üzerinde, tanıtıcı nitelikte, “JANDARMA” ibaresi bulunur.

g) Parka : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. Parkanın üzerinde, tanıtıcı nitelikte, “JANDARMA” ibaresi bulunur. Parkanın ön kısmı ile cep kapakları düğmeli veya fermuarlı olabilir.

ğ) Pantolon : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. İki yan cep, kapaklı iki kargo cep ve kapaklı iki arka cep bulunur.

h) Kemer : Siyah renkli ve üzerine takılacak teçhizatı taşıyabilecek nitelikte olur. Ön orta kısmı tokalıdır. Tokanın ortasında şualı ay yıldız vardır. Trafik timlerinde görevli personelin kemeri reflektif özelliğe sahip ve beyaz renklidir.

ı) Bot : Siyah renklidir.

i) Çorap : Siyah renklidir.

(6) Eğitim kıyafeti : Şapka, bere, örme yünlü bere, boyunluk, eldiven, kışlık gömlek, yazlık gömlek, operasyon tişörtü, parka, pantolon, kemer, bot ve çoraptan oluşur. Şekilleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafet üzerine giyilecek veya taşınacak olan teçhizat ve malzemeler, Lojistik Komutanlığı ile koordine edilerek Asayiş Başkanlığınca belirlenir ve yayımlanır. Ancak, renk ve şekil olarak bu Yönetmelik hükümleri dışına çıkılamaz. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Şapka : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Siperlidir. Şapkanın alın ortasında kokart bulunur. Üstsubay şapkalarında, siperin ön uç tarafında bir sıra, general şapkalarında ise iki sıra defne dalı bulunur. Yazlık, kışlık veya dört mevsim giyilebilecek özellikte olabilir.

b) Bere : Mavi renkli kumaştan imal edilir. Sol yan tarafında, alın ile kulak hizasını ortalayacak şekilde kokart bulunur. Komando birliklerinde görevli personel giyer.

c) Örme yünlü bere : Kıyafet deseninde kamuflajlı ve örmedir.

ç) Boyunluk : Kıyafet renk ve deseninde olup, örmedir.

d) Eldiven : Kıyafet renk ve deseninde olup, örmedir.

e) Kışlık gömlek : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Uzun kolludur. Sağ ve sol göğüs hizasında birer adet kapaklı cep bulunur.

f) Yazlık gömlek : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Kısa kolludur. Sağ ve sol göğüs hizasında birer adet kapaklı cep bulunur.

g) Uzun kollu tişört : Ön tarafı kamuflaj desenine uygun bej renk, diğer kısımlar kamuflajlı kumaştan üretilir. Sağ ve sol kollarında, omuzun alt kısmında birer adet kapaklı cep bulunur.

ğ) Parka : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Parkanın ön kısmı ile cep kapakları düğmeli veya fermuarlı olabilir.

h) Pantolon : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Üst yanlarda birer adet yan cep, arkada birer adet kapaklı ve düğmeli cep bulunur.

ı) Kemer : Kamuflajlı örmedir. Ön orta kısmı tokalıdır.

i) Bot : Rengi giyilen kıyafetin renk ve desenine uygun olarak siyah veya kahverengidir. Ancak, kendilerine, görevlerinin özelliğine göre farklı renk ve şekillerde bot istihkakı verilenler istisnadır.

j) Çorap : Siyah renktedir.

k) Eldiven : Kamuflaj desenine uygun bej renklidir.

Kıyafetlerin üzerinde bulunacak sembol ve işaretler

MADDE 8 – (1) Kıyafetler üzerinde, Ek-1’de şekil, renk ve ölçüleri gösterilen işaret ve semboller bulunur. Kıyafet teferruatlarında kullanılacak renklere ait değerler, Ek-1’in 22 nci sayfasında belirtilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tasarım, Temin, İstihkak, Tahsis ve Teçhizat

Tasarım, planlama, temin ve tedarik

MADDE 9 – (1) Kıyafetlerin tasarımı Lojistik Komutanlığı tarafından yapılır. Kıyafetler üzerinde bulunacak rütbe, arma, sembol ve işaretler Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

(2) Giyim ve kuşam ihtiyaçlarının planlama, temin, tedarik, tahsis ve tertip işlemleri Lojistik Komutanlığı sorumluluğunda yürütülür.

Kıyafetlerin istihkak ve tahsisi

MADDE 10 – (1) Personele verilecek giyim eşyalarının cins, miktar ve kullanım ömürleri istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir.

(2) Erbaş ve erlerin giyim eşyaları ile bunların üzerinde bulunan her türlü işaret ve semboller, Lojistik Komutanlığı tarafından tertip edilir. Dağıtılan giyim eşyası, işaret ve sembollere karşılık hiçbir şekilde ücret talep edilemez.

(3) Kıyafet ve teçhizatın renk ve şekillerinde topluca değişime gidilmesi halinde, eski tip kıyafet ve teçhizatlardan tahsis kapsamında verilenler, kullanım ömürleri boyunca yeni kıyafetlerle birlikte giyilebilir.

Sembol ve işaretlerin temini

MADDE 11 – (1) Üniforma üzerinde bulunan işaret ve semboller, erbaş ve erler hariç olmak üzere, personelin kendisi tarafından temin edilir. Rütbeler istihkak olarak verilebilir.

Kıyafet ile kullanılacak teçhizat

MADDE 12 – (1) Kıyafetlerle kullanılacak olan teçhizat ile bu teçhizatın renk, şekil ve kullanım esasları Asayiş Başkanlığı ile koordineli olarak, bütçe ve stok durumuna göre, Lojistik Komutanlığınca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sivil kıyafet kullanımı

MADDE 13 – (1) Personelin, diğer mevzuatta belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, görev sırasında resmi kıyafet giymesi zorunludur.

Benzer kıyafetlerin giyilmesi

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafetler ile işaret ve semboller, diğer resmi veya özel kurum, kuruluş ya da kişilerce kullanılamaz ve giyilemez.

Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanı

MADDE 15 – (1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak, Ankara ilinde Jandarma Genel Komutanlığınca, diğer illerde ise, il jandarma komutanlıklarının teklifi üzerine valiliklerce belirlenir.

Kıyafetlerin geri alınacağı haller

MADDE 16 – (1) Kamu görevinden çıkarılan personelden, tüm üniforma, kıyafet aksesuarları ve teçhizatları geri alınır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında kullanılacak kıyafetler

MADDE 17 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanlarına ait kıyafetler ile öğrencilere ait işaret ve semboller, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen şekilde kullanılır. Öğrenciler tarafından kullanılacak üniformalar, subay ve astsubay istihkakının aynıdır. Öğrencilere münhasır olmak üzere verilecek diğer kıyafetler, istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir.

Devlet memuru kıyafetleri

MADDE 18 – (1) Jandarma Genel Komutanlığında görevli Devlet memurlarının kılık ve kıyafeti bakımından 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yönerge

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan özel birlikler ile geneli kapsamayan diğer birimlerin kıyafetleri, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak Kıyafet Yönergesinde, birlik armaları ise, Birlik Armaları Yönergesinde gösterilir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığında yedek astsubayların istihdam edilmesi durumunda, yedek astsubayların kılık ve kıyafetine ilişkin usul ve esaslar Yönergede gösterilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.