Kamudaki 4/C'li personel hakkında kanun teklifi

Kamudaki 4/C'li personel hakkında kanun teklifi
Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.Teklif ile 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele; emekliye ayrılma, ölüm, kendi isteği ile sözleşmeyi feshetme ya da sözleşmeyi yenilememe hallerinde ödenen iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesintisi yapılmaması öngörülmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele, emekliye ayrılma, ölüm, kendi isteği ile sözleşmeyi feshetme ya da sözleşmeyi yenilememe hallerinde ödenen iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesintisi yapılmaması yönelik bir düzenleme yapılması. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

26'ncı Yasama Döneminde vermis olduğum 2/2315; 2/2285, 2/2260, 2/2255, 2/2218, 2/2213, 2/2188, 212186. 2/2173. 2/2172. 2/2166. 2/2159. 2/2145, 2/2136, 2/2130, 2/2124, 2/2118, 2/2080, 2/2078, 2/2068, 2/2067, 2/2052, 2/2040, 2/2039, 2/2029, 2/2028, 2/2027, 2/2013, 2/2011, 2/2010, 2/2004, 2/1990,:: 2/1969, 2/1966, 2/1938, 12/1896, 2/1884, 2/1879, 2/1873, 2/1838, 2/1819, 2/1781, 2/1780, 2/1769, 2/1768,/2/1748, 2/1747, 2/1738, 2/1718, 2/1666, 2/1656, 2/1653, 2/1642, 2/1632, 12 /1518, 2/1464, 2/1447, 2/1351, 2/1041, 2/868, 2/867, 2/866, 2/865, 2/849, 21848, 21807, 2/806, 21805, 2/562 Esas Numaralı Kanun'. Tekliflerimin İçtüzüğüh 77'nci maddesinin birinci fıkrası uyarinca 27'nci Yasama. Döneminde yenilenmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 16.04.2019 
Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili  

GEREKÇE: 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele, emekliye ayrılma, ölüm, kendi isteği ile sözleşmeyi feshetme ya da sözleşmeyi yenilememe hallerinde ödenen iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesintisi yapılmaması yönelik bir düzenleme yapılması. 

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "İş sonu tazminatı EK MADDE 44- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fikrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddede belirlenen esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir. (2) Ücretli izin süreleri dâhil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden; a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, b) İlgilinin ölümü, c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, Durumlarından birinin gerçekleşmesinden dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. (2) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kidem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm hâlinde, birinci fikra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçilarına ödenir, (3) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle işveren tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez. (4) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 
MADDE 2- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "16. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesine göre ödenen iş sonu tazminatları." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum