Memurların ve sözleşmeli personelin 2022 yemek ücreti ne kadar oldu? Memur yiyecek yardımı 2022 tebliği Resmi Gazete'de

Memurların 2022 yılında ödeyeceği yemek ücreti belli oldu. 2022'de memur ve sözleşmeli personelin ödeyeceği yemek ücreti değişti. Memurun yemek ücreti 2022 yılı için ne kadar oldu? Memurlara yapılan yemek yardımı parası uygulama tebliği nasıl değişti? Devlet Memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 12 Ocak 2022 Tarihli ve 31717 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAMU 12.01.2022, 06:22 Recep AYDIN
Memurların ve sözleşmeli personelin 2022 yemek ücreti ne kadar oldu? Memur yiyecek yardımı 2022 tebliği Resmi Gazete'de

2022 yılında Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirleyen Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değişiklik yapıldı. Peki Memurun yemek ücreti 2022 net ne kadar oldu?

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI

YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 - (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 - (1) 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ 15/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
3
açık