Kamudaki araştırmacıların taleplerini ve çözüm önerileri

Kamudaki araştırmacıların taleplerini ve çözüm önerileri
Daha önce Müdür, Müdür Yardımcısı görevini yaparken başka kurumlara araştırmacı olarak atananlar taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

ARAŞTIRMACILAR, UNUTULANLAR

Daha önce Müdür, Müdür Yardımcısı görevini yaparken, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanunla, 663 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığında, 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sona eren Belediyelerde, 639 Sayılı KHK ile Tarım Bakanlığında ve diğer KHK lar ile “Araştırmacı” olanlar, uzun süredir hak kaybı yaşamaktadır.

Daha önce Müdür, Müdür Yardımcısı görevini yaparken başka kurumlara araştırmacı olarak atananlar, 375 sayılı KHK nın geçici 11. Maddesinin 3. Paragrafına göre; “genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci Paragrafında öngörülen fark tazminatı verilmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz” ibaresi ile özlük hakları, Şube Müdür Yardımcısı maaşına eşitlemiştir.

Oysaki; Askeriyeden ayrılıp araştırmacı olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32’ inci madde d fıkrası hükümleri uyarınca, “ Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında olanlardan hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlardan isteyenler, bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna kurumlarınca atanırlar ve bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur” herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarına “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan personelin aylık ve diğer mali haklarının tespitine ilişkin düzenlemenin, Askeriyen araştırmacı olanlar gibi, atanmadan önceki kadro karşılıkları ve unvanları esas alınmalıdır.

Çözüm yolu ;

657 Sayılı DMK 91’ nci maddesinin son paragrafın sonuna,

“4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22. Maddesi, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 91. Maddesi ve benzeri kanun ve KHK’ lar ile “Araştırmacı” olarak atananlara malî hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla, önceki görevlerine ait; zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme, ek gösterge, vb. ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir” cümlesinin eklenmesi,

375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11’ inci maddesinin üçüncü paragrafında yer alan;

“genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci Paragrafında öngörülen fark tazminatı verilmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz” ibaresinin

“Araştırmacı” olarak atanmadan önceki unvanlara ve görevlerine ait; zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme, ek gösterge, vb. ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir. “ şeklinde değiştirilmesi,

yıllardır hak arayan ve sesini bir türlü duyuramayan “ARAŞTIRMACILAR “ İÇİN ÇÖZÜM OLACAKTIR.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
14 Yorum