ADI SOYADI                : ………………………………
T.C KİMLİK NO                 : ………………………………
ÜNVANI/GÖREVİ            : ………………………………
GÖREV YERİ                                   : ………………………………
BABA ADI                : ………………………………
DOĞUM YERİ                    : ………………………………
DOĞUM TARİHİ            : ………………………………
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ        : ………………………………
DİLEKÇENİN ÖZÜ            : Şube Müdürlerinin Özlük ve Mali Hakları Sorunu

     
…………………….. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Müdürlüğünüzde kadrolu Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı içinde hiyerarşideki yeri ve sorumluluklarına göre Şube Müdürlerinin gelirleri oldukça düşüktür. Anayasanın ilgili maddesinde: 
“Madde 55 - Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” denmektedir.
Bir okul müdürü şube müdüründen fazla gelir elde etmektedir. Eğitim öğretim sınıfındakilere Öğretmenlik Meslek Kanununun getirmiş olduğu uzman ve başöğretmenlik gibi kariyer basamakları ile yeni mali haklar da eklendiğinde aradaki makas daha da artacaktır. Şube Müdürlerinin adında “Görevde Yükselme” ibaresi geçen bir mevzuata göre atandığı düşünülecek olursa bir önceki görevinden daha düşük bir ücret almaları kabul edilemez. Bu nedenle ortaya çıkan adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Şube Müdürlerinin özlük hakları ile ilgili varsa bir iyileştirme çalışmasının olup olmadığı konusunda tarafımın bilgilendirilmesi, yoksa;
⦁    Hiyerarşideki konumları ve sorumluluklarına göre görevde yükselme uygulamasının ruhuna ve mantığına uygun bir gelire sahip olmaları,
⦁    ÖMK’nun büyük ölçüde neden olduğu bu gelir farklarını gidermek için kanunda ilgili madde kapsamına ya il/ilçe eğitim yöneticilerin de dahil edilmesi, ya da il/ilçe eğitim yöneticilerinin eğitim öğretim sınıfına geçmelerinin sağlanması. 
⦁    Özel hizmet tazminatlarının artırılması,
⦁    Eğitime hazırlık ödeneği verilmesi,
⦁    Kısa vadede bir çözüm olması adına yönetim karşılığı ek ders tahakkuk ettirilmesi,
gibi iyileştirme çalışmalarının yapılması konusundaki görüşlerimin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerine iletilmesi hususunu;
            Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Milli Eğitimde 4.500 TL promosyon güncellendi Milli Eğitimde 4.500 TL promosyon güncellendi

15.12.2022

…………………...
Şube Müdürü

Adres:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
                 …………../…………

Tlf:

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ