Tapuda Tek Ünvan uygulaması getirilerek Hakkaniyet sağlanmalı, ünvan karmaşası bitirilmeli, iş barışı korunmalı, aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkı giderilmeli ve gelir adaleti sağlanmalıdır.

Mülkiyet hakkı ve taşınmaz edinim konusu, yüzyıllardan bu yana önemini koruyan konulardan biridir. Günümüzde ekonomik hayatımıza ve sosyal hayatımıza şekil veren taşınmazlara ait her türlü tasarruf işlemlerini yapan Tapu Memurlarının farklı ünvanlar ile çalıştırılması çeşitli sorunlara neden olmaktadır. 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Asırlardır Mülkiyet Hakkını güvence altında tutarak tapu işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren ve ülkemize önemli bir gelir sağlayan tapu müdürlüklerinin iş yoğunluğu günden güne arttığı gibi memurlar arasındaki ücret farkı da günden güne artmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Tapu Müdürlüklerinde iş yükü, görev ve sorumlulukları aynı olan Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kadastro Teknikeri, Tekniker, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,  Araştırmacı,  Sözleşmeli Tekniker, Sözleşmeli Büro Personeli, Muhasebeci, Uzman, Teknisyen vb ünvanlarla istihdam edilen personelin her birisi farklı ücret almaktadır.

Mülkiyetin muhafızları olan tapu çalışanlarının 16 farklı ünvanla istihdam edilmesi gelir adaletsizliği gibi ciddi bir soruna sebep olmaktadır. 
Medeni Kanun’un 1007. Maddesinden kaynaklanan strese, iş yoğunluğunun verdiği strese ve vatandaşların baskısına maruz kaldığımız gibi ünvan farklılıklarından kaynaklanan adaletsiz ücret dağılımı da bizi derinden etkilemektedir.

AK Parti'den 7 belediye başkanı istifa etti AK Parti'den 7 belediye başkanı istifa etti

Tüm tapu memurlari 4721 sayılı Medeni Kanun’un 1007. Maddesinden aynı derece ve şartlarla sorumlu olmalarına rağmen bir birinden farklı maaş almaları hakkaniyet ilkesine ters düşmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün en önemli birimlerinden olan Tapu Müdürlüğü personellerinin üzerinden bulunan hukukî sorumluk, iş yükü, vatandaş(müşteri) baskısı yanı sıra ayrıca kendi aralarında bulunan adaletsiz ücret dağılımı çalışan motivasyonu olumsuz etkilemektedir. 

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşmede tapu memuruna “Tek Ünvan” verilmesi ve ünvan farklılıklarının giderilmesi  karara bağlandığı halde ve bu karar Bakanımız sayın Murat KURUM imzasıyla CUMHURBAŞKANLIĞI  İDARİ İŞLER ‘ne 07.07.2021 tarihinde 1838843 sayılı kararname taslağı ile gönderilmiş  ancak bugüne herhangi bir olumlu sonuç alınamamıştır.

Tapu Müdürlüklerinde iş barışının sağlanması ve iş performansın artırılması, eşit işe eşit ücret politikası uygulanması sadece #TapudaTekÜnvan ile sağlanır. 

TapudaTekÜnvan getirilerek Hakkaniyet sağlanmalı, ünvan karmaşası bitirilmeli, iş barışı korunmalı, aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkı giderilmeli ve gelir adaleti sağlanmalıdır. 

Geldiğimiz süreçte Tapu Müdürlüklerinde Adaletin sağlanması için tapuda Tek Ünvan uygulamasının getirilmesi zaruret derecesine gelmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ