Maaşlarda tarihi zamlı toplu iş sözleşmesi imzalandı! Maaşlarda tarihi zamlı toplu iş sözleşmesi imzalandı!

TORBA KANUNDA SGK ÇALIŞANLARI UNUTULMASIN!

EYT düzenlemesiyle önemli bir adım atılmış ve 2.250.000 çalışana emeklilik yolunu açılmıştır.
Hükümet, bu süreci yürütecek olan SGK çalışanlarının taleplerini karşılamalı eksikleri gidermelidir.
Bu doğrultuda;
I-
Fiilen çalışan 23.000 personel ile emeklilik işlemlerinin istenen sürede tamamlanması mümkün değildir. Bu nedenle SGK’ya personel alımı ivedilikle yapılmalıdır.
II- Yıllık 400.000 emekli aylığı bağlama kapasitesiyle çalışan SGK personeli gecesini gündüzüne katarak 2.250.000 EYT’liye hizmet vermeye gayret etmektedir.

SGK çalışanlarının bu gayreti görmezden gelinmemelidir!

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ
Bu itibarla;
1) 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyeler yeniden müktesep hak olarak düzenlensin.
2) Kurum İçi Uzmanlık hakkı verilsin.
3) Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulsun ve Sosyal Güvenlik Tazminatı ödensin.
4) 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretleri tekrar ödensin.

Talip Geylan