Kamuda görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur olarak atanmasına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 09.06.2022 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

Kuramlarda aynı branşta hem sürekli işçi hem memur bulunmakta olup, diplomalı pozisyonlarda çalışan işçiler (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) branşında uzman olmalarına rağmen uygun pozisyonlarda değillerdir. 

1- Kamuda çalışan üniversite mezunu, diplomalı memur kadrolarına geçirilmesini düşünülmekte midir? 
2- Kamuda görev yapan işçilerden eğitim ve öğrenim koşullan uygun olanların kendi içlerinde görevde yükselmeleri için bir çalışma yapılmakta mıdır?

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ