TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN tarafından Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.05.2022 Abdulkadir KARADUMAN /Konya Milletvekili 

Kamuda istihdam edilen Yardımcı Hizmetler (YH) sınıfındaki personelin hiçbir ek göstergesi bulunmamaktadır. Pandemi sürecinde daha fazla emek harcayan, beden işçiliği yapan, ağır ve yoğun çalışan bu personelin mesai ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yapılan düzenlemelerden faydalanması sağlanmalıdır. 

YH sınıfında çalışan personelin görev tanımlarıyla ilgili belirsizlikler de beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bu durum çalışanlar arasında başta huzurun bozulmasına, motivasyonun düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca YH sinifi personelin daha çok beden işçiliği, temizlik vb. işleri yapmasından dolayı işe alım sürecinde KPSS gerekliliği de çeşitli sorunlar doğurmaktadır. 
Bu bağlamda; 

1. Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin mesai, ek ücret ve özlük haklarının iyileştirmesine yönelik çalışmalarınız nelerdir? 

2. Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel için ek gösterge çalışmanız var mıdır? Bu personel hâli hazırda yürütülen 3600 ek gösterge çalışmasına dâhil edilecek midir? 

3. Birçok kurumda farklı işler yapan Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin görev tanımlarıyla ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

4. YH sınıfı personel istihdamında KPSS dışında farklı bir işe alım modeli uygulanması hususundan bir araştırmanız, uygulamanız veya çalışmanız var mıdır? 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ