TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Erdoğan'dan işçi ve memur maaşları açıklaması! Erdoğan'dan işçi ve memur maaşları açıklaması!

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasım saygılarımla arz ederim. Ömer Faruk GERGERLIOĞLU /Kocaeli Milletvekili

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Tarafıma iletilen mektupta;" YHS liler Olarak yönetmelikle bir seferliğe mahsus eğitim durumlarına göre genel idari ve teknik hizmetler sınıflarına geçiş talebimizin nedenleri; eğitim durumlarımız lisans, yüksek lisans, doktora, biz kamuda çay ve temizlik yapıyoruz. 

1- Tanımsız görevlendirilmenin mağduriyeti yaşandığı için. Örnek ;657 Sayılı Kanuna.Tabî Devlet Memuru görünülse dahi her türlü angarya denebilecek temizlik ve bakım işlerini yaparken yeri geldiğinde masa başı evrak işlerinde idari personel vasfında bulunulması yani bir elinde kürek, paspas bir elinde kalem, klavye tutan garip personel görüntüsü oluşması. 

2- Eğitim Durumuna tezat personel israfı diyebileceğimiz hâli ile bulunduğu kurumunda imajına ters gelen vaziyeti için. Örnek: Zaman içinde boş durmayıp eğitim seviyesini geliştirip bağlı bulunduğu kurumda Devletinin personeli olarak ülkesine sunacağı verimli hizmetleri, içinde bulunduğu kadrodan ötürü fırsat bulup sergilenememesi, hak verilir ki dışarıdan fark edilen izlenim de bu tabloyu hoş göstermemektedir. 

3-58 yıllık YHS kadrosunun ortaya çıkma gereksinimleri ömrünü tamamlaması sebebiyle mensubu bulunan personeli âtıl vaziyete getirdiği için. Örnek: Taşeron şirketlerdeki personellerin Devlet kurumlarına "Sözleşmeli işçi" olarak yerleştirilmesi ile vaktinde YHS ile gördürülen hizmetleri yapmaları. 

4- Kariyer , Özlük, mâli durumlarının 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununda Memur görünümleriyle bağdaşmaması için. Örnek: 1965 yılının şartlarında bırakılan YHS personeli, yıllar geçse de Devlet içerisindeki yeniliklere dahil edilmemesi, kendisini geliştirip Devletine faydasını sunamamasına, memur haklarından kısmen yararlanmasına, emeklilik sürecinde daha zor duruma evrilmesine neden olmaktadır. 

5-Görevde yükselme sınavlarının inisiyatifi bakanlık ile kurumlara bırakılıp, düzensiz ve uzun süre yapılamadığı gibi açılan kadro yetersizliği, kadro derece sorunu ve mülakât engelleriyle gelecek iş hayatında ciddi olumsuzluk yaşanması" ifadeleri yer almıştır 

Bu bağlamda; 

1) Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur? 

2) Bu iddialar doğruysa konu ile ilgili hükümetinizin yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?