Polislere ek ücret, 3600 ek gösterge ve fazla mesai parası TBMM'de Bakan Soylu'ya soruldu

Emniyet teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının (ek ücret, çalışma saatleri, 3600 Ek Gösterge, fazla mesai parası) ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Bakan Soyluya önerge verildi.

EMNİYET 20.10.2021, 23:22 Recep AYDIN
Polislere ek ücret, 3600 ek gösterge ve fazla mesai parası TBMM'de Bakan Soylu'ya soruldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 01.10.2021  Av. Uğur BAYRAKUTAN  Artvin Milletvekili 

Son yıllarda Emniyet Teşkilatında özellikle alt kadroda görev yapan personelin gerek verimlilik, gerekse iş doyumu konusunda ciddi anlamda düşüşler yaşanmaktadır. Bu düşüş ile ilgili Özlük Haklarında ve Kurum İçinde yaşanılan sorunlar ana etken olarak görülmektedir. 

Emniyet Teşkilatı personeli, devlet memurları kanununa tabi olması nedeniyle, Jandarma Teşkilati personeli ile ayni görevi yapması kar personeli ile aynı görevi yapması karşılığı Ücret ve Özlük haklarında aralarında eşitsizlikler meydana gelmektedir. 

Personelin asli görevi olan güvenlik görevi haricinde Pandemi koşullarında maske dağıtımı, filyasyon ekibinde görevlendirme yapılması gibi ilave yükler yüklenerek verimliliği düşürülmektedir. 

Devlet memurlarının mesai dışındaki çalışmaları ücrete tabi olması gerekirken; Emniyet Teşkilati personelinin görevi haricinde başka alanlarda ve mesai saatlerinin dışında çalıştırılması sonucu herhangi bir ek ücret verilmemektedir. Personelin düzenli bir mesai mefhumunun olmaması ve ilave görevlerin karşılığının alınamaması ekstra bir mağduriyet doğurmaktadır. 

Özlük Haklarında yaşanan diğer bir sorun ise ağır koşullarda çalışarak emekliliği hak eden Emniyet Teşkilatı personelin, Jandarmanın Teşkilatı personelinin sahip olduğu haklara sahip olmamasından dolayı gelecek kaygısı yaşamasıdır. 

Kurum içi yaşanan sorunları açısından da durum benzer şekildedir. Emniyet Teşkilati personelinin sürekli yer değiştirilmesi sonucu personel çalıştığı birim ve dolayısıyla kurumla aidiyet bağı kuramamakta, gelecek ile ilgili somutlar planlar yapamamaktadır. 

Emniyet Teşkilatı içerisinde son yıllarda adalet duygusunun yok olduğu, liyakata göre değil siyasi bağa göre personelin terfi ettirildiği, çalışacağı yerin, mevkiinin, zamanın bu şekilde belirlendiği de tarafımıza iletilen sorunlar arasındadır. 

Personelin herhangi bir birime verildiğinde; çalışmış olduğu birimde ne kadar görev yapacağı, başındaki amirin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olduğu bilinci, kişinin o birimi öğrenip, verimli olması üzerinde ciddi olumsuzluk teşkil etmektedir. 

Emniyet Teşkilatı Personellerinin dile getirdiği diğer bir sorun ise; Birimin başına yönetici olarak verilen amirin, hiçbir bilgi ve deneyime sahip olmadan, personele emir vermesi ve bu yaklaşım çerçevesinde en ufak bir sıkıntıda personeli başka birimlere tayin ettirmesi durumudur. Öte yandan Amirlerin kendi bilgisi dışında olan bir konuda, uzman personelin fikir beyan etmesi üzerine amir tarafından mobbingle karşılık verildiği iddiaları ilgili mağduriyetleri katlamaktadır. Sürekli yeni alınan amirlerin işi bilmediği halde memurlara mobing uygulaması ve intiharların daha önceki yıllara göre istatistiki olarak artmış olması Emniyet Teşkilatı Personelini kaygılandırmaktadır. 

Deneyim ve bilgi birikimi olmayan kişilerin üst kadrolara getirilmesi ile teşkilatta bilimsel yöntemlerle değil, şahsi fikir ve keyfi uygulamalarla yönetim şekli benimsenmesi; günlük zorunlu işler haricinde personelin sad şekilde çalışmasına ve paralel şekilde verimsiz bir ortam oluşmasına sebebiyet verdiği dile getirilmektedir. Birikimi ve donanımı olan tecrübeli personelin ilgisiz bölümlerde çalıştırılması nedeniyle kişinin işin kendisine uygun olmadığı düşüncesi ile hem veriminin düşmesi hem de personelin mutsuz olmasına neden olduğu ortadadır. 

Polis memurlarının mesai kavramlarının diğer kurumlara göre çok daha fazla olduğu, çalışma saatlerinde 12/12 sisteminden vazgeçilerek, genel olarak daha sağlıklı bir sisteme geçilmesi adına düzenlemeler yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Ayrıca bir çok örnekle sabit olarak nöbet yerlerinin kullanışsız olduğu, temel ihtiyaçların bile karşılanamadığı Personel tarafından dile getirilmektedir. 

Yıllık izinlerin ise hak edilmesine rağmen, istenildiği zaman, istenildiği kadar kullanılması müsaade edilmediği Emniyet Teşkilatı personelince büyük bir mağduriyet doğurduğu vurgulanmaktadır. 

Jandarmaya verilmiş olan 3600 Ek Göstergenin yıllardır vaat edilmesine rağmen henüz polis memurlarına verilmemiş olması diğer bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Aile yardımının emekli olunca kesilmesi de Emniyet Teşkilatı Personelinde gelecek kaygısını katlamaktadır. 

Düzenlenen maaş bordrolarında silah tazminatı, fazla mesai yardımı, emniyet hizmetleri tazminatı gibi kalemlerin sürekli yardım adı altında ilave ediliyor olması, bodronun yüksek gözükmesine, bu da emeklilik zamanı geldiğinde maaşlarda büyük kayıplara sebebiyet veriyor olması tarafımıza iletilen diğer bir mağduriyettir. İlgili konuda gerekli düzenleme yapılarak bu kayıpların önlenmesi gerekmektedir. 

Yeni verilen üniformaların çok çabuk rengini vermesi, malzeme kalitesinin düşük olması ve kullanışsız olması çözüme kavuşturulması gereken diğer bir husustur. 

Bu Bağlamda; 

1- Kanunda belirtildiği gibi eşit işe eşit ücret kavramı çerçevesinde emniyet teşkilatının da devlet memurları kanununa göre değil, kendine özel kanun hazırlanarak jandarma Teşkilatı ile aynı düzeye getirilmesinin sağlanması adına Bakanlığınız nezdinde yürütülen bir çalışma mevcut mudur? 

2- Emniyet Teşkilatı Personelinin çalışma saatlerinin ve tayinlerinin kanunla düzenlenmesi, bilgi ve tecrübesine uygun birimlerde görevlendirilmesi, Üst düzey amirlerinden başlanılmak suretiyle psikoloji ve yöneticilik konusunda personelin eğitilmesi, görev yerine getirilirken kanunlar çerçevesinde getirilmesinin saglanması ve personelin çalıştırılmasında ve tertisinde adil davranılmasının sağlanması adına hangi çalışmalar yürütülmektedir? 

3- Emniyet Teşkilatı Personelinin gelecek kaygılarının önüne geçmek adına emeklilik şartlarında gerekli iyileştirme ne zaman yapılacaktır? 

4- Yukarıda sıralanan sorunlar, talepler ve çözüm önerileri işığında, Emniyet Teşkilatı Personelinin mağduriyetinin önüne geçmek adına özlük hakları, çalışma koşulları, ücretleri ve diğer hususlarda detaylı bir iyileştirme ne zaman yapılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız? 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Misafir 2 ay önce
Fedakar çalışan polis en güzel şeyler laiktir polisin sorularını diye getirenlerden her kesimden Allah razı olsun polisi yalnız bırakmayın polise destek verin
18
açık