İtfaiye Eri Olarak İşe Nasıl Girilir? İtfaiyeci Başvuru ve Atanma Şartları Nelerdir?

İtfaiye Eri Olarak İşe Nasıl Girilir? İtfaiyeci Başvuru ve Atanma Şartları Nelerdir?
İlk defa atama suretiyle itfaiye eri kadrosuna giriş ve Naklen atama suretiyle itfaiye memuru kadrosuna giriş nasıl oluyor?

İlk defa atama suretiyle itfaiye eri kadrosuna giriş ve Naklen atama suretiyle itfaiye memuru kadrosuna giriş nasıl oluyor?

Belediyelerde kurulan itfaiye teşkilatlarında İtfaiye Eri kadrosunda görev alınması, ilk defa Devlet memurluğuna giriş yoluyla olabildiği gibi başka kadrolardan naklen atanma yoluyla da olabilmekte, ancak her iki halde de adayların ayrıca sınava girmesi gerekiyor.

Belediye İtfaiye Teşkilatı

İtfaiye teşkilatı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulmaktadır.

Oluşturulan itfaiye teşkilatları; daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadrolarından oluşur.

Öte yandan, ilk defa memuriyete giriş veya başka kadrolardan naklen atanma yoluyla sınavla İtfaiye Eri kadrosuna atananların, belli bir süre görev yaptıktan sonra görevde yükselme uygulamaları kapsamında İtfaiye Çavuşu kadrosuna yükselmeleri de mümkün olabilmektedir.

İtfaiye Eri kadrosuna giriş sınavı

Bir belediye tarafından itfaiye eri kadrosuna atama yapılmak istendiğinde öncelikle İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir.

İzin verilen itfaiye eri kadroları için duyuruya çıkılır. Duyuruda; atama yapılacak kadro sayısı, ilk defa memuriyete atanacaklar için aranan KPSS puan türü ve asgari puan (naklen atanacaklar için KPSS şartı yok), adaylarda aranan nitelikler ve sınava ilişkin diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan edilir. Ayrıca belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde de son başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulur.

İlk defa atama suretiyle itfaiye eri kadrosuna giriş

İlk defa memuriyete giriş usulü ile İtfaiye Eri kadrosunda görev almak isteyenlerin, geçerli ve yeterli bir KPSS puanına sahip olmaları ve aranan diğer şartların yanı sıra belediye tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları da gerekir.

1-Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerin en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

-Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,

-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen sürücü belgesine sahip olmaları,

gerekir.

2-İtfaiye Eri alım sınavları, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınav olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.

Yapılacak yazılı veya sözlü sınavlarda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (25 puanlık soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(25 puanlık soru), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (25 puanlık soru) ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (25 puanlık soru) konularından olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavın ikinci bölümü olan Uygulamalı Sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir.

Naklen atama suretiyle itfaiye memuru kadrosuna giriş

Başka kamu kurum ve kuruluşlarında veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur olarak çeşitli unvanlarda görev yapanlardan zabıta memuru kadrosuna naklen atanacaklarda, KPSS puanına sahip olma şartı aranmadığı gibi yaş şartı da daha yüksek aranmakta, ancak zabıta memurluğu için açılacak sınava girmek ve başarılı olmak şartı aranmaktadır.

Başka kamu kurum ve kuruluşlarında veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur olarak çeşitli unvanlarda görev yapanlardan itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir.

1-Naklen belediye itfaiye eri kadrosuna geçmek isteyenlerin;

-30 yaşını aşmamaları,

-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerin en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen sürücü belgesine sahip olmaları,

gerekir.

2-İtfaiye Eri alım sınavları, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınav olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.

Yapılacak yazılı veya sözlü sınavlarda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (25 puanlık soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(25 puanlık soru), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (25 puanlık soru) ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (25 puanlık soru) konularından olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavın ikinci bölümü olan Uygulamalı Sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir.

memurunyeri

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.